Delta Samfunnssikkerhet

Delta Samfunnssikkerhet er en fagforening for alle som arbeider med samfunnssikkerhet og beredskap innenfor virksomheten Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Foreningen er tilsluttet YS og Delta og er partipolitisk uavhengig.

Siste saker om beredskap og samfunnssikkerhet

{{article.displayName}}