1929

Bli tillitsvalgt?

I 2015 er det valg av tillitsvalgte i alle virksomheter hvor Delta har tariffavtale. Stiller du til valg? Eller har du en kollega som skulle passe som tillitsvalgt?

» Les mer om valg av tillitsvalgte og dine muligheter til innflytelse på arbeidsplassen

Delta - trygghet og faglig utvikling

Vi er nesten 70.000 medlemmer innenfor offentlig tjenesteyting. Delta sikrer deg oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår og faglig utvikling.

>> Les mer om Delta
>> Yrkesorganisasjoner i Delta

Vi gir deg:

  • Trygghet i arbeidsforholdet
  • Faglig utvikling og stipendordning
  • Lønnsomme medlemsfordeler
>> Medlemsfordeler i Delta
>> Følg Delta på Facebook

AKTUELT

- Beklager at styrerepresentasjonen reduseres

Mette Vilhelmshaugen 21. november 2014

- Det er beklagelig at sykehusledelsen ikke ser verdien av bred ansattrepresentasjon i sykehusstyrene. Det sier Mette Vilhelmshaugen som er konserntillitsvalgt for YS i Helse Sør-Øst. Det regionale helseforetaket har vedtatt å redusere antall styrerepresentanter i helseforetakene i regionen.

Etterlyser Eriksson

ErikKollerud 21. november 2014

Fagbevegelsen etterlyser Eriksson: - Det virker nesten som om han gjemmer seg. Han vil ikke møte oss for å forklare hva han mener. Dette blir et demokratisk problem, sier Delta-leder Erik Kollerud til Dagsavisen.

- Ta med det beste fra hver kommune

21. november 2014

– Dialog, likeverdighet og medvirkning er avgjørende for en vellykket kommunesammenslåing, se Astri K. Grøberg i sitt innlegg på Deltakonferansen. Grøberg var tillitsvalgt for Deltas medlemmer i Frei kommune gjennom da kommunen slo seg sammen med Kristiansund i 2008.

Duell om velferdsstaten

Marte Gerhardsen og Mathilde Fasting 20. november 2014

Det ble frisk debatt om velferdsstatens fremtid og innhold da Agendas Marte Gerhardsen møtte Civitas Mathilde Fasting til duell på Delta-konferansen.

Nore og Uvdal kommune er årets arbeidsgiver

Årets arbeidsgiver Nore og Uvdal kommune og hovedtillitsvalgt foto siv m bjelland 20. november 2014

Nore og Uvdal kommune er tildelt Deltas arbeidsgiverpris 2014. Kommunen får prisen får sitt systematiske arbeid for et godt arbeidsmiljø, ivaretakelsen av partssamarbeidet og konkrete tiltak som gir stolte ansatte.

Cathrine Berge fra Arendal Årets tillitsvalgt

Cathrine Berge_årets tillitsvalgt 2014 20. november 2014

Cathrine Berge er tildelt prisen som årets tillitsvalgt i Delta. Hun er hovedtillitsvalgt i Arendal kommune og får prisen for sitt store engasjement for Deltas medlemmer og for å gi Delta et godt omdømme.

Flere oppgaver til kommunene

Paul Chaffey_Deltakonferansen 2014_SB_ 20. november 2014

– Politikere må forklare hvorfor vi gjør ting, sa statssekretær Paul Chaffey da han innledet dagens Deltakonferanse.

Delta vil ta tydeligere posisjon

EK åpningstale - Kopi 19. november 2014

Et enstemmig representantskap vedtok onsdag å tydeliggjøre Deltas posisjon. Delta skal favne hele offentlig sektor.

Delta krever bedre lønnsutvikling i offentlig sektor

19. november 2014

Et enstemmig representantskap vedtok onsdag føringene for neste års mellomoppgjør.

Gratis medlemskap for alle heltidsstudenter

19. november 2014

Fra 1. januar gjelder nye regler for medlemskontingent til Delta. Alle som er under utdanning på heltid får nå gratis medlemskap i Delta.

Unge og ansatte får større innflytelse

Ungrepresentanter_Foto Audun Hopland 19. november 2014

Deltas hovedstyre utvides fra 11 til 14 medlemmer med fulle rettigheter. Både unge og ansatte i Deltas får større innflytelse.

Delta mener: Helsevennlig mattilbud i offentlige bygg

19. november 2014

Delta mener at matservering i offentlige bygg skal følge Helsedirektoratets kostholdanbefalinger. Mange inntar daglige måltider i offentlige bygg. Dette gjelder blant annet barnehager, skolekantiner, universiteter og høyskoler, kantiner i rådhus, fylkeskommuner og offentlige etater, fengsler. Forsvaret, Stortinget og regjeringsbygningene.

Delta mener: Skolemat gir bedre helse

19. november 2014

Delta mener det bør innføres gratis skolemåltid i den norske skolen. Innføring av skolemåltid skal ikke gå ut over undervisningstid og lærernes arbeid. Folkehelseperspektivet gjør det naturlig at oppgaven hører inn under Helse- og omsorgsdepartementet. Det er ikke så mye et spørsmål om forebygging er noe samfunnet skal ta seg råd til, men om samfunnet har råd til å la være.

Delta mener: Et moderne arbeidsliv er et trygt arbeidsliv

19. november 2014

Regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven vil svekke vernebestemmelsene. Dette er veldokumentert i forskning og høringsuttalelsene fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeidstilsynet. Delta mener det ikke er for sent å snu. Vi må verne om det gode i norsk arbeidsliv. Robert Eriksson kan ikke fortsette å lukke ørene for tunge, faglige funn og argumenter.

Delta mener: En sterk offentlig sektor for framtiden

19. november 2014

Offentlig sektor er i endring. Vi opplever økte krav og forventninger samtidig som stram økonomi og mangel på arbeidskraft skaper økt press på offentlige tjenester. Offentlig sektor må være bærekraftig innenfor rammen av brukeres behov og det som finnes av tilgjengelige ressurser.

Delta mener: Fagskolen skal være en attraktiv yrkesrettet karrierevei

19. november 2014

Arbeidslivet krever stadig mer kompetanse. Behovet for faglig oppdatering og mer spesialisert kompetanse øker. For en stor del av Deltas medlemmer er fagskolen en viktig arena for spesialisering som ruster dem til å løse nye og mer komplekse oppgaver.

Delta må se fremover

141119 Deltas representantskap_Foto Audun Hopland DSC_8528 19. november 2014

- Vi må være i forkant og bruke tiden på fremtiden, sa Delta-leder Erik Kollerud da han åpnet Deltas representantskapsmøte onsdag morgen.

‑ Eriksson, du svekker vernet

Erik Kollerud 18. november 2014

‑ Realiteten i flere av forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven er et svekket vern av arbeidstakerne. Robert Eriksson må lytte til fagmiljøene og arbeidstakerne. Enten forstår han ikke innvendingene eller så later han som om de ikke finnes, sier Delta-leder Erik Kollerud.

Brudd i forhandlingene for branntjenesten

brannbil 14. november 2014

Delta har brutt forhandlingene om ny særavtale for branntjenesten. – Ansatte i branntjenesten skal ikke måtte jobbe annenhver helg. Vi vil ha sentrale bestemmelser som gir de lokale partene mulighet til å finne bedre løsninger for helgevaktene, sier Delta-leder Erik Kollerud.

Vil fornye for å bevare den nordiske modellen

Erik Kollerud - NordMod2030 14. november 2014

I tre år har nordiske forskere analysert den nordiske modellens utfordringer fram mot 2030. Resultatene ble presentert på et Fafo-seminar fredag 11. november.

Bli medlem »

Aktivitetskalender

26.11.2014 - 27.11.2014
Prosessledelse og partssamarbeid i offentlig sektor - 15 st.p., Høgskolen i Oslo og Akershus. Studiested: Pilestredet 46, 0130 Oslo
» Se alle aktiviteter