Repskap2105_3

Alt om representantskap

Les sakene og se videoklippene fra representantskapsmøtet og Deltakonferansen.

» Her finner du sakene og klippene

Delta - uavhengighet og faglig utvikling

Vi er 70.000 medlemmer innenfor offentlig tjenesteyting. Delta sikrer dine dine lønns- og arbeidsvilkår.

>> 2 måneder gratis medlemskap
>> Finn din yrkesgruppe i Delta

  • Trygghet i arbeidsforholdet
  • Yrkesfaglig tilbud
  • Delta Direkte - alle hverdager 08-20
>> Lønnsomme medlemsfordeler
>> Følg Delta på Facebook

AKTUELT

Dette blir viktig for meg som tillitsvalgt i 2016

26. november 2015

Hva er den viktigste jobben for deg som tillitsvalgt neste år? Slik svarte ni av dem som var  på representantskapet.

- Kommunereformen har sporet helt av

Vinsand_1 26. november 2015

Geir Vinsand i Nivi har krystallklare meninger om kommunereformen. Se det interessante videointervjuet fra Deltakonferansen. 

Vervet og vant tur til håndball-VM

trine teie knudsen 26. november 2015

Trine Teie Knudsen er trukket ut som vinner av Deltas vervekonkurranse og får tur til håndball-VM.

Vil ha robust offentlig sektor

Kristin Holm Jensen 26. november 2015

‑ Vi har en god offentlig sektor i Norge. Vi vil ha sterke offentlige tjenester.

Delta mener: Kommuneøkonomien må styrkes

25. november 2015

Kommunesektoren har ansvaret for å tilby innbyggerne de viktigste velferdsytelsene. Skal vi opprettholde et tjenestetilbud som befolkningen trenger, er det nødvendig å øke overføringene til kommunene.

Debuterte med et smell

melissamichaellaweb 25. november 2015

Michaella Veerasamy og Melissa Ringsø var på sitt aller første representantskapsmøte. I denne videobloggen kan du se hvordan dagen deres har vært.

Krever konkurransedyktig lønn

Mynter og sedler_illustrasjonsfoto 25. november 2015

Tariffpolitiske retningslinjer vedtatt: Deltas målsetting er å sørge for at Deltas medlemmer får sin rettmessige del av verdiskapningen i samfunnet.

 

Delta meiner: Organiseringa av tannhelsetenesta må byggja på fagleg vurdering

25. november 2015

Utan konsekvensutgreiing har Stortinget vedtatt å flytta den fylkeskommunale tannhelsetenesta til kommunane. Vedtaket seier ikkje noko om aktuell kommunestørrelse, økonomisk lønsemd eller faglege konsekvensar. 

Delta mener: Aktivitørene bør være en selvfølgelig del av kommunale tjenestetilbud

25. november 2015

Behovet for tilrettelegging og forebygging er økende. Aktivitører har kompetanse til å tilrettelegge og planlegge målrettet aktivitet for flere brukergrupper. Denne kompetanse blir stadig viktigere i det forebyggende helsearbeidet.

Delta mener: Unge som dropper ut av videregående må få en ny sjanse

25. november 2015

Ungdom har rett til tre års videregående opplæring når de er mellom 15 og 24 år. Opplæringen må fullføres innen fem år. Rundt halvparten av unge som velger yrkesfag avbryter utdanningen.  Mange som ønsker å gå tilbake til skolen får ikke mulighet fordi høyt fravær gjør at de ikke kan fullføre opplæringen innen fem år.

Delta mener: Trepartssamarbeidet gir mer effektiv omstilling

25. november 2015

Norge har en lang tradisjon for å møte de store utfordringene gjennom samarbeid og fellesskap. Arbeidslivets utfordringer møtes gjennom trepartssamarbeidet. Staten og de sentrale parter i arbeidslivet søker løsninger sammen. Når arbeidslivets regler skal endres, eller ved viktige samfunnsreformer og endringer rådfører staten seg med arbeidslivets parter.

Delta ønsker nye medlemsorganisasjoner velkommen

DSC_2176 25. november 2015

Representantskapet i Delta har enstemmig åpnet for å oppta medlemsorganisasjoner. Mange organisasjoner vil kunne være på plass allerede fra neste år.

Marit Solheim er årets tillitsvalgt

årets tillitsvalgt og salen, foto Martin Müller 25. november 2015

 - Det var kjempeoverraskende å få prisen og jeg hadde aldri kunnet forestille meg at jeg var kandidat. Det er veldig kjekt å bli sett for den jobben jeg gjør, sier Marit Solheim.

Aktivitørenes Landsforbund blir Aktivitørforbundet

Karina Sandnes_Aktivitørforbundet 25. november 2015

– Vi i landsstyret er kjempestolte av logoen. Den er så beskrivende for vår yrkesutøvelse fordi den skaper ringvirkninger, og fordi aktivitet skaper ringvirkninger, sier leder Karina Sandnes.

Lykkes gjennom godt samarbeid med tillitsvalgte

Årets arbeidsgiver og Deltas tillitsvalgt 25. november 2015

Personalsjef Kirsten Mauland i Flekkefjord kommune er kåret til årets arbeidsgiver av Delta. – De tillitsvalgte er en god støtte og ressurs, sier prisvinneren.

Manet til samling for å møte felles utfordringer

Erik Kollerud 25. november 2015

 ‑ Fagforeningsarbeid dreier seg om å skape forandringer, å bevege samfunnet og å endre hverdagen til beste for menneskene, sa Delta-leder Erik Kollerud da han åpnet årets representantskapsmøte i Delta.

Helt ny nettbutikk lansert

nettbutikk 24. november 2015

Nå er Deltas nettbutikk lansert i en ny, moderne og mer oversiktlig versjon. Og best av alt; den virker like godt både på PC, mobil og nettbrett.

Glade for å hjelpe flyktninger

Lesvos 24. november 2015

- Det positive gjør like stort inntrykk som det negative, sier ambulansearbeider Daniel Aafedt Søvde. Han er på den greske øya Lesvos for å hjelpe flyktninger.

Trives best med åpne dører

NAV Eidsberg 1 24. november 2015

Solskinnshistorier deles jevnlig. Terskelen for å søke støtte hos kolleger er lav, og døra til sjefen står alltid åpen. NAV-ansatte i Eidsberg har en lang liste over hvorfor de trives på jobb.

Klok avgjørelse om FN-sambandet

Ellefsen_fn 23. november 2015

- Det er med stor tilfredshet vi registrerer at regjeringen har valgt å opprettholde støtten til FN-sambandet.