nettbanner_liggendeformat

Forsvar arbeidsmiljøloven!

Her finner du alt du trenger å vite om den politiske streiken mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Se også www.mittarbeidsliv.no.

» Delta i den politiske streiken 28. januar

Delta - trygghet og faglig utvikling

Vi er nesten 70.000 medlemmer innenfor offentlig tjenesteyting. Delta sikrer deg oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår og faglig utvikling.

>> Les mer om Delta
>> Yrkesorganisasjoner i Delta

Vi gir deg:

  • Trygghet i arbeidsforholdet
  • Faglig utvikling og stipendordning
  • Lønnsomme medlemsfordeler
>> Medlemsfordeler i Delta
>> Følg Delta på Facebook

AKTUELT

Sakliste til Deltas hovedstyremøte 29. januar 2015

22. januar 2015

Deltas hovedstyre skal på sitt første møte i 2015 blant annet diskutere kommunereformen, organiseringen av den kommunale skatteoppkrevingen, kommune- og fylkestingvalget, utgivelse av Ta del, handlingsplan og budsjett for 2015.

Erik Kollerud gjenvalgt som leder i YS Kommune

YS Kommune_Lizzie Ruud Thorkildsen_Erik Kollerud_Solveig Hvidsten Dahl 22. januar 2015

Delta-leder Erik Kollerud, er gjenvalgt som leder i YS Kommune. Med seg i ledelsen av har han Deltas 1. nestleder Lizzie Rud Thorkildsen og forbundsleder i Skolelederforbundet Solveig Hvidsten Dahl.

Delta advarte mot endringer i arbeidsmiljøloven

Gisle Salem og Lizzie Ruud Thorkildsen_høring AML 21. januar 2015

Delta advarte mot endringer i arbeidsmiljøloven. Mener at dagens lov fungerer godt. Frykter at makten flyttes i arbeidsgivers favør og at vernet svekkes.

Følg stortingsbehandlingen av arbeidsmiljøloven

stortinget 21. januar 2015

I dag, onsdag 21. januar, har Stortingets arbeids- og sosialkomité åpen høring om regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Både YS og Delta deltar i likhet med en rekke andre høringsinstanser. 

Brudd i forhandlinger om overenskomster for Norlandia

Lizzie Ruud Thorkilden Foto Kim Holthe 14 bredde 19. januar 2015

YS-Spekter og Spekter hadde i dag de avsluttende forhandlingene om overenskomst for Norlandia barnehagene og overenskomst for Norlandias sykehjem. Forhandlingene endte med brudd for begge overenskomstene, og går nå til mekling.

Helseministeren vil fra handling til samhandling

bent hoie 16. januar 2015

Organisering, kompetanse og ledelse var nøkkelbegreper da Bent Høie røpet litt av innholdet i primærhelsemeldingen som legges fram til våren.

Forsvar arbeidsmiljøloven: Finn din markering

iram_saksbehandler 14. januar 2015

Forberedelsene for den politiske streiken den 28. januar er i full gang over hele landet. Det er klart med en rekke arrangementer, og flere er under planlegging.

Forsvar arbeidsmiljøloven!

1558560_753590091402042_8011262883584491020_n 12. januar 2015

Deltas hovedstyre oppfordrer Deltas medlemmer til å delta i den politiske streiken 28. januar og på markeringene som er planlagt landet rundt.

Sykehustalen: Vil skape pasientenes helsetjeneste

Lizzie Ruud Thorkilden bredde blått 7. januar 2015

Statsråd Bent Høie presenterte i dag sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene for 2015. I år som i fjor la han vekt på at regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste.

Arbeidsmiljøloven: Fortsatt mulig å påvirke

AML-kampanjen - de tre lederne samlet - desember 2014 7. januar 2015

I dag lanserer YS, Unio og LO en felles kampanjeside om regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. På www.mittarbeidsliv.no finner du fakta og argumenter og arbeidsmiljøloven og konsekvensen av de foreslåtte endringene.

Politisk streik 28. januar: Forsvar arbeidsmiljøloven

5. januar 2015

En samlet fagbevegelse planlegger nå politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven onsdag 28. januar kl. 14.00 - 16.00. Deltas hovedstyre oppfordrer Deltas medlemmer til å delta i den politiske streiken og på markeringene som er under planlegging.

Julehilsen fra politisk ledelse

julehilsen 2014 politisk ledelse 23. desember 2014

2014 vil stå igjen som en milepæl i Deltas historie. Gjennom representantskapets vedtak i høst er Delta blitt en landsomfattende breddeorganisasjon for alle ansatte innen offentlig tjenesteyting. Delta skal være en organisasjon for ansatte i hele offentlig sektor.

Derfor har du ikke fått almanakk

22. desember 2014

Hovedstyret vedtok tidligere i år at det ikke skal sendes ut almanakker til andre enn de som ber om dem.

Ledig stilling: Spesialrådgiver

stillingsannonse 19. desember 2014

Delta har ledig stilling som spesialrådgiver i arbeidslivsavdelingen.

Årets julegave til Røde Kors

skolepakke 18. desember 2014

Årets julegave fra Delta til Røde Kors tilsvarer skolebøkene 2000 barn trenger det første skoleåret. –  For at barn skal komme seg ut av fattigdom, trenger de skolegang. Kunnskap gir håp om en bedre fremtid, sier Delta-leder Erik Kollerud.

Året nærmer seg slutten - Endringer i ferieloven fra 2015

18. desember 2014

I sommer ble ferieloven endret. Endringen gir deg et bedre vern hvis du for eksempel blir syk i ferien. Arbeidsgivers plikt til å sørge for ferieavvikling gjøres tydeligere.

Deltidsansatte kan ha rett til økt stillingsstørrelse

deltidsstilling 16. desember 2014

Er du fast ansatt i deltidsstilling og har jevnlig jobbet mer enn din avtalte arbeidstid de siste 12 måneder? Fra 1. januar kan du ha rett til stillingsstørrelse tilsvarende faktisk arbeidstid.

Intensjonsavtaler mellom Delta og tre medlemsorganisasjoner i STAFO

16. desember 2014

Delta har i dag inngått intensjonsavtaler med tre medlemsorganisasjoner i STAFO: IT forbundet, NRKs Tverrfaglige Forening og Stafo Luftfart.

Ser frem til løft for fagskolen

Torbjørn Røe Isaksen_Jan Grund 15. desember 2014

- Vi ser frem til et løft for fagskoleutdanningen. Det vil bidra til at viktige yrkesgrupper kan få tilbud om relevant etter- og videreutdanning, sier Delta-leder Erik Kollerud i en kommentar til rapporten "Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg".

Regjeringen svekker arbeidstakernes rettigheter

Robert Eriksson_foto Siv M. Bjelland 12. desember 2014

Lovforslaget som i dag ble lagt frem av Regjeringen innebærer en maktforskyvning fra arbeidstakere til arbeidsgivere. - Dette er det motsatte av et moderne arbeidsliv, sier Delta-leder Erik Kollerud.

Bli medlem »

Aktivitetskalender

28.01.2015 - ..
Politisk streik 28. januar: Forsvar arbeidsmiljøloven, Markeringer over hele landet
09.02.2015 - 10.06.2015
Grunnleggende kunnskap om barnehage og skole som lærende organisasjon (modul 4), Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), Campus Drammen
24.02.2015 - 11.05.2015
Lønn og regnskap i kommunal og fylkeskommunal sektor, Begge samlingene gjennomføres på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Hønefoss.
» Se alle aktiviteter