Nei til AML-endringene_2

Helse, miljø og sikkerhet først

Vern om dagens arbeidsmiljølov. Den ivaretar viktige hensyn til balanse mellom arbeid og fritid og mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Helse, miljø og sikkerhet først.

» Les mer om arbeidsmiljøloven i endring

Delta - trygghet og faglig utvikling

Vi er nesten 70.000 medlemmer innenfor offentlig tjenesteyting. Delta sikrer deg oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår og faglig utvikling.

>> Les mer om Delta
>> Yrkesorganisasjoner i Delta

Vi gir deg:

  • Trygghet i arbeidsforholdet
  • Faglig utvikling og stipendordning
  • Lønnsomme medlemsfordeler
>> Medlemsfordeler i Delta
>> Følg Delta på Facebook

AKTUELT

Politisk streik 28. januar: Forsvar arbeidsmiljøloven

Erik Kollerud 18. desember 2014

En samlet fagbevegelse planlegger nå politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven onsdag 28. januar kl. 14.00 - 16.00. Deltas hovedstyre oppfordrer Deltas medlemmer til å delta i den politiske streiken og på markeringene som er under planlegging.

Årets julegave til Røde Kors

skolepakke 18. desember 2014

Årets julegave fra Delta til Røde Kors tilsvarer skolebøkene 2000 barn trenger det første skoleåret. –  For at barn skal komme seg ut av fattigdom, trenger de skolegang. Kunnskap gir håp om en bedre fremtid, sier Delta-leder Erik Kollerud.

Året nærmer seg slutten - Endringer i ferieloven fra 2015

18. desember 2014

I sommer ble ferieloven endret. Endringen gir deg et bedre vern hvis du for eksempel blir syk i ferien. Arbeidsgivers plikt til å sørge for ferieavvikling gjøres tydeligere.

Deltidsansatte kan ha rett til økt stillingsstørrelse

deltidsstilling 16. desember 2014

Er du fast ansatt i deltidsstilling og har jevnlig jobbet mer enn din avtalte arbeidstid de siste 12 måneder? Fra 1. januar kan du ha rett til stillingsstørrelse tilsvarende faktisk arbeidstid.

Intensjonsavtaler mellom Delta og tre medlemsorganisasjoner i STAFO

16. desember 2014

Delta har i dag inngått intensjonsavtaler med tre medlemsorganisasjoner i STAFO: IT forbundet, NRKs Tverrfaglige Forening og Stafo Luftfart.

Ser frem til løft for fagskolen

Torbjørn Røe Isaksen_Jan Grund 15. desember 2014

- Vi ser frem til et løft for fagskoleutdanningen. Det vil bidra til at viktige yrkesgrupper kan få tilbud om relevant etter- og videreutdanning, sier Delta-leder Erik Kollerud i en kommentar til rapporten "Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg".

Regjeringen svekker arbeidstakernes rettigheter

Robert Eriksson_foto Siv M. Bjelland 12. desember 2014

Lovforslaget som i dag ble lagt frem av Regjeringen innebærer en maktforskyvning fra arbeidstakere til arbeidsgivere. - Dette er det motsatte av et moderne arbeidsliv, sier Delta-leder Erik Kollerud.

Tid til tillitsvalgte

Lizzie Ruud Thorkildsen  Foto Kim Holthe 12. desember 2014

Arbeidsgiverorganisasjonene er godt fornøyd med regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. – Det må få konsekvenser for hvordan arbeidsgiver tilrettelegger for tillitsvalgte i virksomhetene, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, 1. nestleder i Delta.

YS frykter et tøffere arbeidsliv

Robert eriksson_2_foto Siv Bjelland_ 12. desember 2014

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven som ble lagt frem i dag, vil føre til en tøffere arbeidshverdag og at flere skyves ut av arbeidslivet, frykter YS-leder Jorunn Berland.

YS kritisk til statsministerens uttalelse

Berland foto En 20130412_1419_24907-Edit 10. desember 2014

YS-lederen reagerer på at statsministerens viser til at det er flertall for de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. – Ønsket om «oppmykning» og «fleksibilitet» er kjent, men hvem gikk til valg på å åpne for midlertidige stillinger også når arbeidet er av fast karakter? spør Jorunn Berland.

Bløffen om de midlertidige

erik_kollerud (2) 8. desember 2014

Høyre og FrP vil innføre en regel om at det ikke lenger skal kreves «særlig grunn» for å ansette noen midlertidig. Offisielt hevder de at dette skal hjelpe de svakeste i arbeidsmarkedet, skriver Erik Kollerud i et innlegg.

- Eriksson gjør arbeidslivet utrygt

Erik Kollerud og Jorunn Berland 5. desember 2014

Regjeringen foreslår at arbeidsgivere skal gis mulighet til å ansatte i midlertidig stilling i inntil 12 måneder, uten vilkår. - Dette er å å styre arbeidslivet i fullstendig feil retning, sier YS leder Jorunn Berland.

Kirkeansatte oppfordrer KrF til å si nei

Geir Møller 5. desember 2014

Forslaget om at det ikke skal kreves særskilt grunn for å ansette noen midlertidig, vekker reaksjoner fra yrkesorganisasjonen Kirkeansatte i Delta.

Hvite ambulanser må være mer enn transport

Ola Yttre 4. desember 2014

- AMPY ønsker hvite ambulanser velkommen, men vi forutsetter at det må være kompetanse i bilene, sier Ola Yttre, leder i AMPY. Hvite sykebiler diskuteres over hele sykehus-Norge som et tiltak for å avlaste ambulansetjenesten. Vi må ivareta sikkerheten også for de som ikke er aller sykest, sier han.

- Eriksson utfordrer trepartssamarbeidet

ErikKollerud 2. desember 2014

Både Delta-leder Erik Kollerud og YS-leder Jorunn Berland reagerer sterkt på arbeidsministerens uttalelser i dagens VG om endringer i arbeidsmiljøloven: - Vi har rukket å konkludere på ett av punktene. I dag har sentrale fagforeninger (med mer enn 10 000 medlemmer) vetorett når det gjelder bruk av turnusordninger. Vi foreslår å fjerne den vetoretten, sier Eriksson til VG.

Sjekk røykvarsleren i desember

Røykvarsler 30. november 2014

1. desember er første dag i årets verste brannmåned. Sjekk røykvarsleren nå, oppfordrer Gjensidige.

Brudd i forhandlingene for Norlandia-sykehjemmene

Helsearbeider pasient 28. november 2014

Delta har siden 13. november forhandlet om overenskomst  for sykehjem eiet av Norlandia. Norlandia og Delta konstaterte i dag at vi ikke kommer til enighet. Uenigheten dreier seg både om lønn, pensjon og andre arbeidsvilkår.

Helsefagarbeidere i Delta feirer medlem nummer 10 000

Elise Ramstad medlem nr 10 000  Helsefagarbeidere i Delta 27. november 2014

Medlem nr 10 000 i Helsefagarbeidere i Delta er en ung lærling på Helsehuset på Aremark og Halden. Elise Ramstad (18) fikk både blomsterbukett, reisegavesjekk og gode ord fra Jette Dyrnes, leder i Helsefagarbeidere i Delta.

Kamp for pensjon i Norlandia-barnehagene

27. november 2014

Delta har siden 11. november forhandlet om tariffavtale for barnehager eiet av Norlandia. Norlandia er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Hovedproblemet  i forhandlingene er pensjonsordningen. Det er ble tirsdag 25. brudd i forhandlingene.

- Aktivitører bidrar til helse og trivsel gjennom aktivitet

ALFs landsstyre 26. november 2014

- Aktivitører tilrettelegger for at andre skal være i aktivitet på egen premisser. Det er en viktig kompetanse i framtidens velferdssamfunn, sier Karina Sandnes, nylig gjenvalgt som leder i Aktivitørenes Landsforbund (ALF).

Bli medlem »

Aktivitetskalender

28.01.2015 - 04.03.2014
Modul 1: "Grunnleggende informasjonsteknologi", NITOs Konferansesenter, Oslo
09.02.2015 - 10.06.2015
Grunnleggende kunnskap om barnehage og skole som lærende organisasjon (modul 4), Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), Campus Drammen
24.02.2015 - 11.05.2015
Lønn og regnskap i kommunal og fylkeskommunal sektor, Begge samlingene gjennomføres på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Hønefoss.
» Se alle aktiviteter