kampanje_gratis medlemskap

Prøv medlemskap i Delta helt gratis

Har du tenkt på å bli medlem i Delta? Eller kjenner du noen som burde være organisert i Delta? Nå tilbyr Delta 2 måneders gratis medlemskap til alle nye medlemmer.

» Bli medlem i Delta - to måneder gratis!

Delta - trygghet og faglig utvikling

Vi er nesten 70.000 medlemmer innenfor offentlig tjenesteyting. Delta sikrer deg oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår og faglig utvikling.

>> Les mer om Delta
>> Yrkesgrupper i Delta

Vi gir deg:

  • Trygghet i arbeidsforholdet
  • Faglig utvikling og stipendordning
  • Lønnsomme medlemsfordeler
>> Medlemsfordeler i Delta
>> Følg Delta på Facebook

AKTUELT

Vernepleiere i Delta tar form

erik_kollerud 26. mai 2015

Arbeidet med å etablere en egen profesjonsgruppe for vernepleiere i Delta skjøt fart sist uke.

Krafttak for medlemsvekst

Erik Kollerud 21. mai 2015

‑ Vi må inspirere hverandre til å finne nye medlemmer. Vi må fortsette å utvikle både politikken og organisasjonen for å møte nye medlemmer og nye medlemsbehov, sier Delta-leder Erik Kollerud.

Fikk fast jobb etter åtte år som vikar

Christine M foto hege H 21. mai 2015

- Uten hjelpen fra Delta så hadde jeg ikke hatt fast jobb i dag, sier hjelpepleier Christine Marie Grøtting,
25- åringen fra Moss har gått fra en usikker tilværelse som vikar til å få 46 prosent fast stilling.

Ambulansesparing i Nordland opphører

ambulanse 20. mai 2015

Styret i Nordlandssykehuset har i dag besluttet at sparetiltaket i ambulansetjenesten skal opphøre i dagens form. – Jeg er kjempeglad for vedtaket, sier Deltas May-Britt Allstrin, ansattrepresentant i styret i Nordlandssykehuset.

Vil beholde kommunal oppkreving

Lizzie høring finanskomiteen 20. mai 2015

Delta vil beholde kommunal skatteoppkreving. – Dagens oppkreving fungerer svært godt. Det er ikke behov for å endre noe som allerede virker, fremholdt Deltas 1. nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen i dagens høring i Stortingets finanskomité.

Offentlig ansatte glad i jobben

Lizzie Ruud Thorkilden Foto Kim Holthe 6 19. mai 2015

Ansatte i offentlig sektor er oftere stolte av jobben sin og føler oftere at de bidrar til samfunnet enn ansatte i privat sektor, viser ny undersøkelse, gjengitt i Dagsavisen i dag.

2016 blir et krevende år for kommunene

Kollerud YS-K 12. mai 2015

Vi er glade for at regjeringen gir 1,1 mrd. til kommunene, men dette er langt fra nok til å møte de voksende utfordringene, sier Delta –leder Erik Kollerud i en kommentar til revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen for 2016.

- Skuffende at regjeringen sentraliserer kommuneoppgaver

erik_kollerud (2) 12. mai 2015

- Det er svært skuffende at regjeringen ikke lytter til kommunene, når den nå foreslår å sentralisere og statliggjøre skatteoppkrevingen, sier forbundsleder i Delta, Erik Kollerud.

Delta ønsker sterkere satsing på barne- og ungdomsarbeidere

Trond Ellefsen og Liv Håkonsen på PBL LM 15 11. mai 2015

‑ Delta forventer at Private Barnehagers Landsforbund (PBL) satser mer på barne- og ungdomsarbeidere, sier Deltas 2. nestleder Trond Ellefsen, som er tilstede på PBLs landsmøte.

Enighet i oppgjøret for sykehusansatte

Lizzie Ruud Thorkildsen 11. mai 2015

Forhandlingene for sykehusansatte er i havn. Resultatet er på linje med frontfaget og de øvrige lønnsoppgjørene så langt i vår, sier forhandlingsleder for YS Spekter Helse Lizzie Ruud Thorkildsen.

Nedbemanning i Moss vil gi store konsekvenser

Toril Flakstad og Christine Grøtting foto Hege heløe 11. mai 2015

155 ansatte i Moss kommune har mottatt varsel om at deres stilling er under vurdering og er kalt inn til samtale. De risikerer å bli sagt opp i hele eller deler av stillingen. - Dette er krevende for de ansatte, sier hovedtillitsvalgt for Delta, Toril Flakstad.

Oppstart i forhandlingene for sykehusansatte

Forhandlingsstart A2 11. mai 2015

- Vi må sørge for tilstrekkelig og riktig kompetanse i sykehusene framover. Det er vårt utgangspunkt når vi starter forhandlingene for sykehusansatte med Spekter i dag, sier forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Røde dager i mai - ekstra lønn eller ekstra fri?

delta_kalender 9. mai 2014

Røde dager på kalenderen betyr søndag eller helligdag/høytidsdag. Mange kan nyte de røde dagene som fridager uten trekk i lønn, men ikke alle er like heldige. Dersom du må jobbe på høytids- og helligdager skal du ha ekstra kompensasjon.

Ny organisasjon for vernepleiere

erik_kollerud (2) 8. mai 2015

Arbeidet med å etablere en egen profesjonsorganisasjon for vernepleiere i Delta er nå påbegynt.

Flerfaglighet og smartere bruk av kompetanse gir kvalitet

Lizzie Ruud Thorkilden bredde blått 7. mai 2015

Helseministeren la i dag frem primærhelsemeldingen «Nærhet og helhet».  – Positivt med større fokus på  flerfaglige team og oppgavedeling, men dette forutsetter involvering av alle personellgrupper i primærhelsetjenesten, sier Deltas 1. nestleder, Lizzie Ruud Thorkildsen i en kommentar til meldingen.

Heltid ingen quick fix

fafofrokost om ufrivillig deltid 7. mai 2015

- De beste tiltakene mot ufrivillig deltid er de som har flere mål enn å skape heltidskultur. De er jobbet fram gjennom godt samarbeid lokalt, sier forbundsleder i Delta, Erik Kollerud. Fafo presenterte i dag to rapporter om ufrivillig deltid.

Sjekk om du har rett til større stilling

Deltidsansatt_web 5. mai 2015

Er du deltidsansatt og jobber mer enn den faste stillingen din? Du kan ha rett på fast ansettelse i hele stillingen.

Bruker for lang tid på utdanningen

tilstandsrapport2015_medforside-1 5. mai 2015

-Vi trenger  tiltak for å sikre at flere studenter gjennomfører utdanningen på normert tid, sier Deltas leder Erik Kollerud i en kommentar til Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten for høyere utdanning som ble lagt frem i dag.

Moderat oppgjør i Oslo kommune

30. april 2015

Partene i Oslo kommune kom til enighet i god tid før tidsfristen ved midnatt torsdag 30. april. Med en ramme på drøyt 2,7% er årets oppgjør innenfor rammen for frontfaget. Alle disponible midler er lagt på lønnstabellen.

Enighet i KS-oppgjøret

Enighet i KS-oppgjøret 2015 Erik Kollerud Per Kristian Sundnes håndtrykkFoto Siv M Bjelland 30. april 2015

‑ YS-Kommune er fornøyd med forhandlingsløsningen for kommuneoppgjøret. Resultatet sikrer ansatte i kommunesektoren en lønnsvekst i tråd med frontfagsmodellen, sier YS K-leder Erik Kollerud.

Bli medlem »

Aktivitetskalender

02.06.2015
Fornyet IA-avtale – hva er tillitsvalgtes rolle?, Quality Hotell Augustin, Trondheim
04.06.2015 - 05.06.2015
Norsk Tannpleierforenings fagkonferanse 2015, Sandefjord
07.09.2015 - 08.01.2016
Høgskolestudiet:, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen
» Se alle aktiviteter