delta_nav_plaster_4_stor

NAV-ansatt?
Nå satser vi på deg

I 2015 utvikler Delta medlemstilbudet til ansatte i NAV. Vi vil gjerne ha med deg på laget.

» Deltas tilbud tll deg som er ansatt i NAV

Delta - trygghet og faglig utvikling

Vi er nesten 70.000 medlemmer innenfor offentlig tjenesteyting. Delta sikrer deg oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår og faglig utvikling.

>> Les mer om Delta
>> Yrkesorganisasjoner i Delta

Vi gir deg:

  • Trygghet i arbeidsforholdet
  • Faglig utvikling og stipendordning
  • Lønnsomme medlemsfordeler
>> Medlemsfordeler i Delta
>> Følg Delta på Facebook

AKTUELT

Norwegian-streiken

Detrelederne[1] 5. mars 2015

Streiken i Norwegian er en alvorlig konflikt. Den handler om prinsipielle spørsmål i arbeidslivet og har stor betydning for andre bransjer med internasjonal tilknytning.

Streikefare i Norlandia barnehager

4. mars 2015

YS overleverte onsdag 4. mars plassoppsigelse for Deltas medlemmer i Ulven Naturbarnehage og Naustvika Barnehage utenfor Bergen. Barnehagene eies av Norlandia-konsernet. Kommer partene ikke til enighet innen meklingsfristen vil de to barnehagene være i streik fra onsdag 11.morgen.

Har du spørsmål om arbeidstid og lønnstillegg i påsken?

Påske fruktkurv 4. mars 2015

Fridager, lønn, arbeidstid. Er du usikker på hvordan din påskeuke blir? Da kan Delta hjelpe deg.

Delta kjøper ikke Norwegian-billetter

erik_kollerud (2) 3. mars 2015

‑ Delta har besluttet at vi, som organisasjon, ikke vil bruke Norwegian til jobbreiser så lenge Norwegian praktiserer streikebryteri, sier Delta-leder Erik Kollerud.

Skatteoppkrevingen må forbli kommunal

kemnerkontor 2. mars 2015

- Delta er sterkt i mot overføring av skatteoppkrevingen til staten, sier forbundsleder Erik Kollerud. Mandag 2. mars gikk høringsfristen ut for å besvare regjeringens forslag om statliggjøring av skatteoppkrevingen.

Delta støtter Parat

Erik Kollerud 1. mars 2015

- Delta støtter de streikende i Parat i Norwegian-streiken, sier Delta-leder Erik Kollerud.

Tillitsvalgt? Slik jobber du med IA-avtalen

IA logo  bare trekant 27. februar 2015

Er du tillitsvalgt og vil lære mer om din rolle i arbeidet med oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen? Da bør du melde deg på IA-konferansene som  YS inviterer til i en rekke byer i vår.

Det skjer på arbeidsplassen

Delta arbeidsplassbesøk_Hitra 26. februar 2015

Vet du hvem som er tillitsvalgt på din arbeidsplass? Deltas tillitsvalgte over hele landet besøker nå arbeidsplasser for å høre hva du som medlem er opptatt av, og presentere Delta og Deltas tilbud.

- Et ansvarlig oppgjør, med sterkest vekt på lavtlønte

Jorunn Berland_Siv Jensen_YS inntektspolitisk konferanse 2015 24. februar 2015

I dag vedtok YS sine krav til årets mellomoppgjør. – YS legger til grunn at det er rom for reallønnsvekst, at medlemmene skal ha sin rettmessige andel av verdiskapingen og at lavtlønte må sikres særskilte tillegg, sier YS-leder Jorunn Berland.

Skeptisk til å overta politioppgaver

Ola Yttre 19. februar 2015

‑ Jeg reagerer på forslagene i politireformen om å overføre flere oppgaver fra politiet til helsevesenet. Dersom forslagene gjennomføres vil det bety at det blir mindre ressurser til andre og viktige ambulanseoppgaver, sier AMPY-leder Ola Yttre.

Rom for reallønnsvekst

ErikKollerud 16. februar 2015
Lønnsveksten for Norge som helhet i fjor var på 3,1 prosent, mens inflasjonen var på 2,0 prosent, viser den foreløpige rapporten fra TBU. - Det betyr at lønnstakere i gjennomsnitt hadde en reallønnsvekst på  over én prosent, sier Delta-leder Erik Kollerud. Det er rom for reallønnsøkning også i 2015, mener Kollerud.
 

Gleder seg til å jobbe videre for medlemmene

Beate Monsen HTV Harstad 12. februar 2015

I januar og februar er Deltas mange tillitsvalgte på valg. En av disse er Beate Monsen. Hun ble gjenvalgt som hovedtillitsvalgt i Harstad kommune på et medlemsmøte tidligere i februar.

God ledelse og godt partssamarbeid gir økt nærvær

ErikKollerud 11. februar 2015

Tall fra KS viser et samlet sykefravær på 9,8 prosent blant faste ansatte i kommunene. Det betyr at kommunene, ifølge sektorens egne tall, ligger dårligere an i dag enn da avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble inngått i 2001, melder NRK.

Nå får helsesekretærene ta blodprøver ved mistanke om promillekjøring

blodprøve 9. februar 2015

Stortinget har vedtatt lovendringene som måtte på plass for at helsesekretærer skal få ta blodprøver i forbindelse med mistanke om promillekjøring. Det er gjort endringer i både veitrafikkloven, luftfartsloven og helsepersonelloven.

Siv Jensen – det er ingen skam å snu

Trond Ellefsen 9. februar 2015

Finansministeren må forkaste forslagene om å gjøre skatteinnkrevingen statlig. - Det er ingen skam å snu, skriver Deltas 2. nestleder Trond Ellefsen i Sunnmørsposten i dag.

Gratulerer med samefolkets dag

sameflagget 6. februar 2015

Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn! Lihkku beivviin! Gratulerer med dagen!

Portørfaget opprettet som nytt lærefag

Leif Moen 5. februar 2015

Portørfaget er nå opprettet som nytt lærefag. Dette er noe Delta har jobbet for i flere år.

Fornøyde innbyggere

Erik Kollerud 5. februar 2015

Norske innbyggere blir stadig mer fornøyde med offentlige tjenester. Renovasjon og barnehager har de mest tilfredse brukerne. Det viser tall fra Norsk Kundebarometer.

 

- Trepartssamarbeidet et konkurransefortrinn

Regjeringens kontaktutvalg_04.02.2014 4. februar 2015

- Trepartssamarbeidet lever godt fortsatt. Det er et konkurransefortrinn vi har, forsikret statsminister Erna Solberg da hun møtte pressen etter møtet i Regjeringens kontaktutvalg onsdag.

117 år med stolt historie

kake_delta_gratulerer_stiftet_3feb1898 3. februar 2015

I over 100 år har vi arbeidet for offentlig ansattes yrkesstolthet og arbeidsvilkår. I dag, 3. februar, markerer Delta 117 år som uavhengig arbeidstakerorganisasjon.

Bli medlem »

Aktivitetskalender

09.03.2015 - 10.03.2015
Kontorets fagforum: Digital hverdag 2015, Thon Hotell Opera, Oslo
11.03.2015
Temakveld for helsesekretærer, Bodø videregående skole Inn hovedinngangen i det nye bygget. Store auditorium i 3. etg..
18.03.2015
Fornyet IA-avtale – hva er tillitsvalgtes rolle?, Clarion Hotell Bastion, Oslo
» Se alle aktiviteter