sikkerhetsnaal_tamina_mona_377x240px

Sammen er
DU sikker!

Som Delta-medlem er du en del av en bevegelse for et organisert arbeidsliv.

Sammen er DU sikker - bær den blå sikkerhetsnålen!

» Derfor skal du være organisert

Delta - trygghet og faglig utvikling

Vi er nesten 70.000 medlemmer innenfor offentlig tjenesteyting. Delta sikrer deg oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår og faglig utvikling.

>> Les mer om Delta
>> Yrkesorganisasjoner i Delta

Vi gir deg:

  • Trygghet i arbeidsforholdet
  • Faglig utvikling og stipendordning
  • Lønnsomme medlemsfordeler
>> Medlemsfordeler i Delta
>> Følg Delta på Facebook

AKTUELT

Unge farget Bergen Delta-blått

Delta Camp 2014 30. september 2014

Delta Camp i Bergen 26. - 28. september samlet ca 70 unge Delta-medlemmer fra hele landet til foredrag og festligheter. På programmet sto blant annet unges situasjon i Norge og Europa, midlertidlige stillinger og yrkesfag. 

Fordeling av foreldrepermisjonen viktig for likestillingen

Lizzie Ruud Thorkilden Foto Kim Holthe 14 bredde 26. september 2014

– Fedrekvoten er et viktig virkemiddel for å oppnå større likestilling, både i arbeidslivet og på hjemmebane. Men det er en forutsetning at far er hjemme over tid. Derfor bør dagens ordning med 10 ukers permisjon for far videreføres, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, 1. nestleder i Delta.

YS: Nei til utvidet bruk av midlertidig ansettelse

Berland foto En 20130412_1419_24907-Edit 26. september 2014

-YS er sterkt imot midlertidig ansettelse i stillinger der arbeidsbehovet er permanent. Vi kan på ingen måte støtte forslaget til lovendring som Robert Eriksson har lagt frem, sier YS-Jorunn Berland. Torsdag leverte YS sitt svar til høringen om midlertidig ansettelse.

Saksliste til Deltas hovedstyremøte 1. - 2. oktober 2014

25. september 2014

Deltas hovedstyre skal på oktobermøtet blant annet behandle videre samarbeid med STAFO, kommunereformen, taraiffpolitiske retningslinjer for 2015 og flere saker med innstilling til representantskapsmøtet i november

Kompetanseløft for aktivitører

Karina Sandnes 25. september 2014

Delta og Aktivitørenes Landsforbund (ALF) skal delta i en partssammensatt arbeidsgruppe som skal utvikle ny læreplan for aktivørene. – Den nye lærerplanen blir et viktig redskap for å sikre at faget og aktivitøren utvikles i samsvar med fremtidens behov, sier ALF-leder Karina Sandnes.

Streik unngått for energisektoren i KS

håndtrykk 25. september 2014

Det ble oppnådd enighet i meklingen mellom KS Bedrift og organisasjonene rundt fristens utløp like over midnatt. Det vanskeligste temaet under meklingen var arbeidsgivers krav til endringer i pensjonsbestemmelsene. Resultatet ble at dagens bestemmelser videreføres.

Et klikk ga ny IPad

Lizzie overrekker 1 24. september 2014

 – Selfiekonkurransen ble en braksuksess og vi er strålende fornøyd med både engasjementet, profileringen, og stoltheten vi fikk frem, forteller Deltas første nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen. Nærmere 200 bidrag kom totalt inn i konkurransen «Sikker sammen»

Epost-problemer hos Delta Direkte

24. september 2014

Delta Direkte har tekniske problemer med innkommende epost. Det kan derfor ta litt lengre tid enn vanlig før du får svar.  Dersom det haster å komme i kontakt med Delta, ring 02125.

Endringene i forholdet kirke - stat engasjerer kirkeansatte

Trond Ellefsen grønn bakgrunn 23. september 2014

Endringene i forholdet mellom stat og kirke er en stor omstillingsprosess og engasjerer ansatte i kirken. Det var derfor et naturlig tema da Kirkeansatte arrangerte landsråd og tillitsvalgtsamling nylig.

Enighet i lønnsoppgjøret for PBL-barnehagene

PBL-meklingen _LH_TE 20. september 2014

Partene i lønnsoppgjøret for ansatte i PBL-barnehagene ble natt til lørdag enige om et anbefalt resultat i meklingen. Dermed er den varslede barnehagestreiken avverget. Dagens pensjonsordning videreføres, samtidig som partene er enige om å utrede grunnlaget for framtidig pensjonsordning. Alle får et lønnstillegg på minst 8.500 kr.

Sammen om yrkesfag

Ledere i Deltas yrkesorganisasjoner_15 19. september 2014

Denne uken har lederne i Deltas 19 yrkesorganisasjoner vært samlet for å drøfte strategiske veivalg, utvikling av det yrkesfaglige tilbudet og lederrollen i yrkesorganisasjonene.

Medlemsfordel fra Gjensidige: Norges billigste fastrentelån

gjensidige_fastrentelån 12. september 2014

Nå kan du som er medlem i Delta og YS få boliglån i Gjensidige Bank med fastrente på 3,1 prosent i 3 år. Renten gjelder uavhengig av lånebeløp, og for lån innenfor 75 prosent av boligens verdi.

Kjøp og gi Ubuntu-figurer

Ubuntu-figurer 11. september 2014

Delta-tillitsvalgte har nå mulighet til å kjøpe Ubuntu-figurer fra Zambia som gaver til for eksempel foredragsholdere, innledere og gjester.

Gir 25 000 til Gaza

Delta Gaza 11. september 2014

Styringsgruppen for Deltas internasjonale solidaritetsmidler har besluttet å bevilge kr. 25 000 til gjenoppbyggingen av Gaza. Midlene kanaliseres gjennom PSI (Public Service International).

Ny som student eller lærling?

studenter_på_rad 5. september 2014

Har du begynt på nye studier i høst, eller kanskje begynt som lærling? Et medlemskap i Delta gir deg mange fordeler og gode tilbud. Og du, husk at medlemskapet i Delta er gratis så lenge du er under utdanning eller i lære.

Norge har mer å gi

oecdreport2014small 5. september 2014

 OECD la i dag frem rapporten Skills Strategy som gir anbefalinger til hvordan Norge kan møte kompetanse-utfordringer i arbeidslivet. En av hovedkonklusjonene i rapporten er at Norge ikke utnytter kompetansen godt nok.

Partene i Oslo kommune enige om lønnsjusteringer

Sveinung Berger 3. september 2014

YS-K Oslo og Delta ble tirsdag 2. september ved midnatt enige med Oslo kommune i forhandlinger om  endring av lønnsrammer og innplassering av enkeltstilinger. Det ble under hovedoppgjøret i vår avsatt 106 millioner kroner til disse såkalte justeringsforhandlingene.

Delta-uka: Blå sko vekket nysgjerrighet i Haugesund

Delta-arrangement i Haugesund 1. september 2014 2. september 2014

Delta-uka er godt i gang, I Haugesund har forlatte blå sko vekket nysgjerrighet både blant folk flest og i lokale medier.

Kjetil Kolsrud ny avdelingssjef for kommunikasjon og politikk

Kjetil Kolsrud 1. september 2014

Kjetil Kolsrud (39) tiltrer 1. september stillingen som avdelingssjef i Delta. Kolsrud skal lede avdeling for kommunikasjon og politikk, og inngår også i ledergruppen.

Delta-uka 1. - 7. september: Sammen er du sikker

Deltas hovedstyre_Delta-uka 29. august 2014

Første uken i september er det full fart med lokale medlemsaktiviteter og arbeidsplassbesøk over hele landet, med tema «Sammen er DU sikker». – Vi skal vise medlemmer og omgivelsene at det nytter å være organisert, sier Delta-leder Erik Kollerud.

Bli medlem »

Aktivitetskalender

03.11.2014 - 04.11.2014
Fagdager for kirketjenere, Gardermoen
19.11.2014 - 20.11.2014
Deltas representantskap, Clarion Hotell Oslo Airport
26.11.2014 - 27.11.2014
Prosessledelse og partssamarbeid i offentlig sektor - 15 st.p., Høgskolen i Oslo og Akershus. Studiested: Pilestredet 46, 0130 Oslo
» Se alle aktiviteter