Delta Luftfart

Delta Luftfart organiserer ansatte i Avinor, på Stord Lufthamn, OSL, forsvaret og i Luftfartstilsynet.

Kontaktopplysninger

Telefon: 905 37 625
E-post: [email protected]
Postadresse: Delta Luftfart v/Bjørn Tore Mikkelsen, Grubeveien 11B, 9910 Bjørnevatn

Sentralstyre

Bjørn Tore Mikkelsen
Leder

Mari Halvorsen Sundgot
Nestleder

Eivind Skotnes
Kasserer

Line Henriette Paulsen
Sekretær

Rune Hamnes
Styremedlem

Trond Halsen
Styremedlem

Andre Jensen
Styremedlem

Kjell Morten Bjørnås
Styremedlem

Avdelingsstyre Avinor AS

Bjørn Tore Mikkelsen
Leder

Rune Hamnes
Nesleder

Eivind Skotnes
Medlem

Kjell Morten Bjørnås
Medlem

Avdelingsstyre Avinor Flysikring AS

Mari Halvorsen Sundgot
Leder

Erling Bakkemo
Nestleder

Trond Halsen
Medlem

Ørjan Hansen
Medlem