Om Delta Luftfart

Delta Luftfart(tidligere Stafo Luftfart) ble stiftet 15. februar 2006. Opprinnelsen var to YS/STAFO-foreninger med hovedtyngden av sine medlemmer i Avinor, men også på Stord lufthamn, OSL, forsvaret og i Luftfartstilsynet.

De to foreningene var LTF, Lufttrafikkledelsens forening, og LPL, Lufthavnpersonellets landsforening. LTF hadde hovedtyngden av medlemmene innen lufttrafikktjenesten, mens LPL hadde sin hovedtyngde på drift.

Det var på mange måter uhensiktsmessig å ha to foreninger fra samme fagforbund, og LTF var i fare for å miste sine medlemmer pga nedskjæringene i Avinor. Dessuten deltok begge foreningene i mange tilfeller i de samme fora. Fra 13. til 15. februar hadde begge foreningene årsmøte på Nidelven Rica Hotell i Trondheim, og etter en spennende avstemningsrunde ble det ja til sammenslåing.

Det lille som var av motstand dreide seg nok mest om en naturlig frykt for å miste ”sitt” når man ble slått sammen med andre.

Det nye barnet skulle ha et navn, og siden begge var fra samme fagforbund, STAFO, og vi jobber innen luftfartsrelaterte yrker, ble Stafo Luftfart det mest naturlige navnevalget.

Inge Nedrebø og Bjørn Tore Mikkelsen var de to siste lederne i henholdsvis LTF og LPL, og Bjørn Tore Mikkelsen ble første leder i den nye foreningen. Det var to veldrevne foreninger som ble slått sammen, men det var vemod å spore hos medlemmene både fra LTF og LPL.