Delta i Trygg Trafikk

Delta i Trygg Trafikk organisere ansatte i Trygg Trafikk, både sentralt på Hovedkontoret i Oslo og ute i distriktene.

Leder: Harald Heieraas
Telefon: 91706696

Kontakt oss

Styret i Delta i Trygg Trafikk

Harald Heieraas
Leder

Knut Olav R. Nestås
Nestleder

Hans Martin Sørensen
Sekretær

Kari Vassbotn
Kasserer