Om Delta i Trygg Trafikk

Delta i Trygg Trafikk organiserer ansatte i Trygg Trafikk, både sentralt på Hovedkontoret i Oslo og ute i distriktene.

Vi har for tiden 18 medlemmer fordelt på fylkene fra Finnmark i Nord til Vest-Agder i Sør.

Utdrag fra våre vedtekter:

§ 1. FORMÅL|

Vår sammenslutning er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har til formål å organisere ansatte i Trygg Trafikk.

DELTA  I TRYGG TRAFIKK SKAL:

§ 1.1 Ivareta og fremme medlemmenes faglige, økonomiske, kulturelle og sosiale interesser.

§ 1.2 Inngå avtale om lønns- og arbeidsvilkår.

§ 1.3 Bidra til at medlemmer får økonomisk støtte til juridisk bistand i saker av vesentlig betydning for lønns- og arbeidsvilkår.

§ 1.4 Arbeide for å bedre medlemmenes etterutdanningstilbud, faglig og personlig, og bedre pedagogisk og organisatorisk utvikling innenfor stillingsinstruksen.

 § 1.5 Sørge for informasjon til medlemmene. ”