Lærernes Yrkesforbund

Lærernes Yrkesforbund (LY) organiserer arbeidstakere innenfor undervisningssektoren i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat sektor.

Forbundsstyret

Janne Maria Øksnes
Leder

Glenn Steen-Haugen
Styremedlem

Andrine Øverby
Nestleder