Om Lærernes Yrkesforbund

Lærernes Yrkesforbund (LY) er en fagforening som organiserer arbeidstagere innenfor undervisning i statlig, fylkeskommunal, kommunal og privat sektor.

LY ble stiftet i 1911 og er fra 2017 en yrkesorganisasjon tilsluttet Delta.

LY arbeider for at organisasjonens medlemmer skal få best mulig resultat i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår.

LY har en konkurransedyktig medlemsavgift og tilbyr medlemmene en rekke gode fordeler gjennom medlemskapet i Delta og YS.

LY er representert med egen eller Delta tillitsvalgt på eller i nærheten av hvert enkelt medlems arbeidssted og har derfor tett kontakt med medlemmene. I LY blir det enkelte medlem hørt!

LY tilbyr medlemmene kurs innenfor områder som organisasjonslære, avtalejus, forhandlingsprosesser og mer.

Motto: VI GIR NORGE KOMPETANSE!