Utdanning for deg som jobber med matomsorg

Institusjonskokken en viktig for å gi gode og næringsrike måltider. Yrket har utviklet seg i samsvar med at ernæring og helse har fått mer oppmerksomhet.

Fagbrev institusjonskokk

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring, med to år på skole og to år i bedrift.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er institusjonskokk.

Mesterbrev institusjonskokk

Mesterbrevutdanningen går over to år. Utdanningen er nettbasert og ligger under Folkeuniversitetet.

Mesterutdanning gir opplæring i etablering og ledelse og faglig ledelse. Etablering og ledelse omfatter fagene markedsføringsledelse, økonomistyring, organisasjon og ledelse. Faglig ledelse ivaretar spesifikke behov for de ulike fagene gjennom egne moduler. Begge avsluttes med skriftlig eksamen.

For å søke om mesterbrev, kreves fagbrev. Søker må ha jobbet i mesterfaget i minst seks år eller minst to år etter fagprøve og bestått eksamen i mesterutdanningen.