Om Kost- og ernæringsforbundet

Dette er yrkesorganisasjonen for deg som jobber med ernæringsbasert matlaging. Vi ivaretar dine yrkesfaglige interesser.

Vi arbeider for deg som jobber på sykehus og sykehjem, i kantiner, folkehøgskoler, i næringsmiddelindustrien o.l.

Vårt mål er å synliggjøre den betydningen et riktig kosthold har både for helse og trivsel. Vi ønsker å vise betydningen av det viktige arbeidet våre medlemmer gjør rundt om i landet.

Hvem kan bli medlem?

Forbundet organiserer alle som arbeider med matomsorg, herunder kostøkonomer, kjøkkensjefer, assisterende kjøkkensjefer, dietetikere, ernærings- / institusjonskokker, kokker, kjøkkenassistenter, lærlinger, studenter og matverter.

Bli medlem

Når du melder deg inn i Kost- og ernæringsforbundet blir du også medlem i Delta som igjen er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS.
Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår. Dersom du er medlem i Delta og jobber med ernæringsbasert matlaging, er du også velkommen som medlem hos oss - uten ekstra kostnad!

Medlemsfordeler

  • Fagbladet Kjøkkenskriveren. Som yrkesaktivt medlem i forbundet får du 6 nummer årlig av Kjøkkenskriveren, uten eksta kostnad
  • Utdanningsstipend fra både Kost- og ernæringsforbundet og Delta
  • Oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, faglig utvikling, gode forsikrings- og banktjenester og andre rabattavtaler.

Matomsorgsprisen

Kost- og ernæringsforbundet består av:

  • Landsmøte
  • Landsstyret
  • Lokalavdelinger

Landsmøte holdes hvert tredje år og er forbundets høyeste organ. 

Landsstyret velges på landsmøtet og er forbundets høyeste myndighet i landsmøteperioden.

Lokalavdelingene skal være et nettverk for medlemmene, og skal spre kunnskap om ernæring og kosthold i tillegg til å delta aktivt i samfunnsdebatter. Styret velges på lokalavdelingens årsmøte.

Internasjonalt arbeid: Kost- og ernæringsforbundet er engasjert i internasjonalt arbeid, under navnet The Norwegian Diet and Nutrition Association.

Vår historie

De norske sykehuskjøkkensjefers forening ble stiftet i 1948. I 1976 skiftet vi navn til Norsk Forening for ernæring og dietetikk (NFED) . I 2007 skiftet forbundet navn til Kost- og ernæringsforbundet.