Matomsorgsprisen

Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats for god matomsorg i institusjoner eller kantiner?

Juryen ser etter kandidater som:

  • bedrer måltidskvaliteten på måltidet med tanke på råvarer og ernæring
  • ser nytten og viktigheten av å ha trivsel rundt måltidet
  • gjør nyskapende arbeid som kan komme hele kokkfaget til gode
  • aktivt sørger for å heve og utnytte medarbeidernes kompetanse
  • systematisk arbeider for et godt arbeidsmiljø

Har du er forslag?

Begrunnet forslag sendes til [email protected]

Matomsorgsprisen

  • utgis av Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca. 
  • Hensikten er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg.
  • Prisen består av et originaldesignet diplom og et kunstverk gitt av Horeca, samt et stipend på 30 000 kroner gitt av Kost- og ernæringsforbundet og TINE SA. 

Tidligere vinnere

2023: Hovedkjøkkenet på Ullevål sykehus v/seksjonsleder Egil Brevik

2022: Norske Kokkers Landsforening

2021: Avdeling for kjøkken og matomsorg i Lillestrøm kommune v/ Vegar Bakken-Løvaas

2020: Kjøkkenet ved Granly Stiftelse

2019: Ida Kristiansen, klinisk ernæringsfysiolog ved Stavanger Universitetssykehus

2018: Montebellosenteret ved Hanne Finstad

2017: Ronald Takke, Glomstua omsorgssenter, Molde

2016: Pål H Stenberg, Forsvaret

2015: Hundsund Skolerestaurant ved Liselotte Bjelke, Bærum

2014: Bjørn Erik Vangen, Fosen folkehøgskole

2013: Bærum storkjøkken ved tjenesteleder Hanne Hagen Jensen

2012: Nils Terje Tangnes, Steffensrud Rehabiliteringssenter AS

2011: Heracleum bo- og behandlingssenter, Tromsø ved kjøkkensjef Linda Pedersen Vik og Reidun Pedersen, Heracleum Venner

2010: Henning Stordal, Fazer Food Service

2009: Gunnar Kvamme, St. Olavs hospitalt

2008: Janicke Gurijordet, Nøtterøy Sentralkjøkken

2007: Harald Birkeland, ISS Catering

2006: Albert Brouweer, Sunndal kommune