Utdanning for deg som jobber i kirken

Kirkeansatte har ulike jobber og svært variert fagbakgrunn. Her er noen av de relevante utdanningene:

Kirketjenerskolen

Kirketjenerskolen er et aktuelt opplæringsprogram i tre moduler for kirketjenere og andre interesserte.

Kirketjenerskolen er et utdanningsprogram som i tre deler tar for seg generelle vaktmesterfaglige temaer (del 1), særskilte emner som knytter seg spesielt til kirkebygget, dets inventar og bruk (del 2) og møte med mennesker (del 3).

Fagarbeiderlønn

En kirketjener som har gjennomført og fått godkjent alle tre modulene, har etter Hovedtariffavtalens § 4.6 rett på lønn som fagarbeider. Studiet gir ikke fagbrev. 

Gravplasskolen

Arbeidet på gravplassen er mangfoldig. Arbeidsoppgavene krever allsidig kunnskap og ferdigheter. Målet med Gravplasskolen er å gi en grunnleggende innføring i de temaene man møter på i gravplassarbeidet. 

Utdanningen er rettet mot ansatte som arbeider med praktisk gravplassdrift. Utdanningen er også åpen for andre kirkelig ansatte eller personer som kan tenke seg et fremtidig arbeid i gravplassektoren.

Kurstilbudet består av tre deler som til sammen utgjør en helhet.