Gravplasskole på plass

- Vi er glade for at vi nå får en ny utdanning som vil gi ansatte på gravplassen viktig kompetanseheving for å møte nye og mer krevende arbeidsoppgaver i gravplassektoren. Det sier Heidi Moen i Deltas yrkesorganisasjon Kirkeansatte.

- Vi er glade for at vi nå får en ny utdanning som vil gi ansatte på gravplassen viktig kompetanseheving for å møte nye og mer krevende arbeidsoppgaver i gravplassektoren. Det sier Heidi Moen i Deltas yrkesorganisasjon Kirkeansatte.

Moen har vært en viktig pådriver i arbeidet for å få på plass den nye utdanningen som primært er rettet mot ansatte som arbeider med praktisk gravplassdrift. Utdanningen er også åpen for andre kirkelig ansatte eller personer som kan tenke seg et fremtidig arbeid i gravplassektoren.

Krever mer kompetanse

– Arbeidet på gravplassen blir stadig mer mangfoldig og kompetansekrevende. I tillegg til generelle drifts- og - vedlikeholdsoppgaver stilles det blant annet større krav til økonomi og HMS enn tidligere. Vi er glade for at vi nå har etablert en ny utdanning som kan gi en grunnleggende innføring i arbeidsoppgaver våre medlemmer møter på arbeidsplassen, sier Moen. 

Tredelt utdanning

Utdanningen er modulbasert og lagt opp i tre deler.

Første gang publisert i januar 2015.