Kirkeansatte

Kirkeansatte organiserer ansatte i kirken, i kirkeadministrasjonen og på gravlundene.

Tlf: 918 43 169 
E-post: [email protected] 
Adresse: Mårstien 8, 3033 Drammen

Landsstyret

Tormod Lystrup
Leder

Sonja Skogvoll
Nestleder

Bjørn Slettjord
Økonomiansvarlig

Inger Elisabeth Solem
Media- og kommunikasjonsansvarlig

Karl Johan Gjævenes
Sekretær

Åslaug Lindland
1. vara

Randi Evensen
2. vara

Kristen Salmelid
3. vara