Kirkeansatte

Kirkeansatte organiserer ansatte i kirken, i kirkeadministrasjonen og på gravlundene.

Tlf: 918 43 169 
E-post: tlystrup@me.com
Adresse: Mårstien 8, 3033 Drammen

Landsstyret

Tormod Lystrup
Leder

Sonja Russevåg-Raava
Nestleder

Bjørn Slettjord
Kasserer

Åslaug Lindland
Styremedlem

Randi Evensen
1. vara

Kristen Salmelid
2. vara