Om Kirkeansatte

Arbeidet i kirken stiller krav til din kompetanse og dine mellommenneskelige ferdigheter. Du blir satt i situasjoner hvor dine evner settes på prøve. I Kirkeansatte finner du den kollegiale støtten du trenger.

I yrkesorganisasjonen Kirkeansatte ønsker vi ulike yrkesgrupper velkomne som medlemmer.

Våre yrker:

 • Menighetssekretærer/kontoransatte
 • Daglige ledere/menighetsforvaltere
 • Menighetsansatte
 • Kirke-/kirkegårdsansatte
 • Kirketjenere
 • Diakoner
 • Kateketer
 • Kirkemusikere
 • Kirkeverger
 • Klokkere
 • Administrativt personell ved menighetskontor, kirkevergekontor, bispekontor eller i kirkelige organisasjoner
 • Elever og studenter innen disse områdene
 • Les mer om våre oppgaver

Dette satser Kirkeansatte på

 • Å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for våre medlemmer. En viktig oppgave for Kirkeansatte er å påvirke sentrale myndigheter i saker som angår kirkelig ansatte.
 • Lokale aktiviteter:  Kirkeansatte er representert med fylkesavdelinger eller kontakter i alle fylker, tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte i kirken. Aktivitetene er blant annet tillitsvalgtvirksomhet, medlemsmøter og kurs.

Meld deg inn i Kirkeansatte

Som medlem i Kirkeansatte får du:

 • Kontinuerlig informasjon om viktige spørsmål som angår ditt yrke.
 • Nyttig og aktuell informasjon om ditt yrke via nettsiden, sosiale medier og jevnlige nyhetsbrev.
 • Mulighet å søke råd og veiledning.
 • Mulighet for kontakt og faglig utveksling med andre som arbeider innenfor kirken.
 • Når du melder deg inn i Kirkeansatte blir du også medlem i Delta som igjen er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS. Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som ivaretar dine lønns- og arbeidsvilkår.

Meld deg inn