Annonsere i Fotterapeuten?

Bladet Fotterapeuten er fagbladet for fotterapeuter i Norge. Vi dekker fag- og produktrelaterte nyheter, utdanning og saker generelt knyttet til fothelse. Som organ for Fotterapeutforbundet skriver vi også om aktiviteter og politiske saker forbundet er involvert i.

Fotterapeuten har et opplag på 1300 eks, og utgis 4 ganger årlig. I tillegg til at den blir sendt ut pr. post, har vi nå også en digital utgave som ligger på vår nettside https://fotterapeuten-digital.no/

Størsteparten av Fotterapeutens lesere er selvstendig næringsdrivende fotterapeuter som selv tar beslutninger vedrørende innkjøp. Bladet leses også av de fleste fotterapeutelever – en gruppe som skal gjøre store investeringer i nærmeste fremtid. Fotterapeutens redaktør er:

Navn: Anette Haugen

E-post: [email protected]

Mobil: 907 72 067

Annonsepriser: 

1/1 sidekr 9 869,-eks. mva
1/1 side baksidenkr 10 429,-eks. mva
1/2 sidekr 6 872,-eks. mva
1/4 sidekr 4 405,-eks. mva

 

Vi oppfordrer til at dere inngår årsavtale om annonse i alle 4 utgavene og gir da 20%rabatt.

 

Materiellfrister og utgivelsesdatoer i 2023 er:

 

 Materiellfrist

 Utgivelsesuke

Nr. 1

   27. januar

Uke 11

Nr. 2

   27. april

Uke 24

Nr. 3

   04. august

Uke 37

Nr. 4

    27. oktober

Uke 50

 

Annonseformater:

Formatet på bladet er i "A 4", det vil si at en side er totalt 210 x 297 mm + 3 mm skjæremerker. Bladet blir trykket på blankt papir.

Helside på satsspeilet = 160 x 249 mm

Halvside liggende = 160 x 121 mm

Halvside stående = 78 x 249 mm

Kvart side = 78 x 124 mm

Bakside = 195,5 x 221 mm

Annonsemateriell sendes digitalt i pdf- eller eps-format til [email protected] innen de oppgitte fristene. Utbedring/ferdiggjøring av uferdig materiell belastes annonsøren. Fakturering skjer etterskuddsvis etter bladutgivelse. Ved spørsmål vedr. annonsemateriell ta direkte kontakt med Inger M. Paulsen på mail [email protected]​​​​​​​

 

Bestilling av annonser
Ta kontakt med:
Sekretariatet 
Tlf: 91 30 33 33
E-post: [email protected]