Delta Oppvekst

Delta Oppvekst er yrkesorganisasjonen for barnepleiere, assistenter, barne- og ungdomsarbeidere og pedagoger i barnehage, skole og skolefritids-ordningen, ungdomsklubber og institusjoner.

Postadresse: Delta Oppvekst, Pb.433 Sentrum 5805 BERGEN
Organisasjonsnummer: 985 880 492

Landstyre 2021-24

Jill Hellem
Leder

Wenche-Lill K. Gulliksen
Nestleder

Sykehusutvalget - barnepleiere

Kine Vestengen Vazon
Fagleder sykehusutvalget

Birgit Tellefsdal
Medlem av sykehusutvalget

Barnehageutvalget

Silje Karin Bjørkmann
Fagleder barnehageutvalget

Ann-Kristin Ellingsen
Medlem av barnehageutvalget

Skoleutvalget

Wenke Ingebretsen
Fagleder skoleutvalget

Linda Byrkjeland
Medlem av skoleutvalget