Om Delta Oppvekst

Medlemmene i Delta Oppvekst arbeider med barn og ungdom fra de blir født til de er ferdige med ungdomstiden.

Gjennom yrkeserfaring og faglig kompetanse bidrar våre medlemmer til at neste generasjon får en god start på livet og et godt grunnlag som skal vare livet ut.

Hvem kan bli medlem?

Alle som arbeider med fødende, barn og unge, kan bli medlem i Delta Oppvekst. Det vil si:

  • barnepleiere på sykehusenes barneavdelinger og fødeavdelinger,
  • alle barnehageansatte,
  • ansatte i skolen, skolefritidsordningene, ungdomsklubber og institusjoner
  • studenter, skoleelever og lærlinger innenfor disse områdene

Dette jobber Delta Oppvekst med

  • Vi varetar medlemmenes yrkesfaglige og utdanningsmessige interesser gjennom å bidra til et godt etter- og videreutdanningstilbud for våre medlemsgrupper .
  • Vi arbeider for medlemmenes anseelse, kompetanse, lønns- og arbeidsvilkår.
  • Vi er aktive i samfunnsdebatten og en premissleverandør i utdanningspolitiske spørsmål.
  • Internasjonalt arbeid, hvor også humanitært arbeid inngår, er en viktig del av vår virksomhet.

Lokale aktiviteter

Delta Oppvekst har lokalavdelinger og lokale nettverk som dekker alle fylker. Vi har et omfattende tilbud av kurs og sosiale aktiviteter til våre medlemmer, både på regionalt og nasjonalt nivå.