AVYO i Deltas medlemsfordeler

I AVYO i Delta nyter du godt av kompetanse, ekspertise og gode medlemsfordeler.

Nærhet

Vi prioriterer tilgjengelighet og har lokalavdelinger og tilgjengelige tillitsvalgte over hele landet. Den mest nyttige hjelpen gis ofte nærmest medlemmet.

Trygghet

Å være medlem gir trygghet ved utfordringer og endringer på jobben. Vår jobb er å ivareta dine rettigheter.

Din bransje

Vi har bred kompetanse om NAV og Helfo, har stor påvirkningskraft og er et troverdig talerør overfor arbeidsgiver.

Forsikringer og lønnsomme fordeler

YS har forhandlet frem egne forsikringer hos Gjensidige. Du får lave priser på forsikringene (bl.a. innbo, bil og livsforsikring).

Som medlem i AVYO i Delta får du en av landets laveste renter på boliglån og mange andre fordeler i Nordea.

YS medlemsfordeler

Gjennom YS medlemsfordeler får du som medlem av AVYO gunstige rabattavtaler innen blant annet bank, forsikring og reise.

Bistand

Mulighet for bistand​ i forbindelse med arbeidsforholdet.

Lokalt nettverk

Avdelingene bistår deg når du har spørsmål, og du kan være med på samlinger, temadager og medlemsseminar og møte mennesker med samme interesser, utfordringer og erfaringer.

Stipend

Vil du etter- eller videreutdanne deg, kan du søke om stipend.
Medlemmer i AVYO omfattes av Deltas stipendordning.
Deltas populære stipendordning
Retningslinjer for stipend og søknadsskjema

Bli tillitsvalgt

Blir du selv tillitsvalgt, får du permisjon med lønn for å delta i grunnopplæring.

Partipolitisk uavhengig

Vi taler medlemmenes sak og tar ikke partipolitiske hensyn.

Parts- og forhandlingsrett

Hovedavtalen tar for seg grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, mens tariffavtalen omhandler lønns- og arbeidsvilkår. I NAV og Helfo har AVYO partsrett etter Hovedavtalen og forhandlingsrett etter Hovedtariffavtalen.

Lav kontingent

AVYO har lav og konkurransedyktig kontingent på 1,1 %

Fagblad

Du får medlemsbladet PROFILEN hjem i posten.