Lønns- og arbeidsvilkår for ansatte innen ambulansetjenesten

Delta forhandler årlig lønn og arbeidsvilkår for medlemmene i Ambulanseforbundet.

Ambulansepersonell er ansatt i helsefortak eller private ambulansevirksomheter. Som medlem i Ambulanseforbundet i Delta omfattes du av tariffavtaler inngått mellom Delta og ulike arbeidsgivere.

Spørsmål? Kontakt Delta Direkte

Har du spørsmål om dine lønns- og arbeidsvilkår? Kontakt Delta Direkte på tlf. 02125 mandag til fredag fra 08.00 til 20.00, eller på e-post: direkte@delta.no