Lønn og avtaler for ansatte i privat ambulansetjeneste

Delta ivaretar medlemmene lønns - og arbeidsvilkår gjennom årlige lønnsforhandlinger med NHO.

Overenskomsten for ambulansefirmaer omfatter Delta-medlemmer som er ansatt i privat ambulansetjeneste hvor arbeidsgiver er medlem i NHO Service.