Om Aktivitørforbundet

Tilrettelegging av aktivitet skaper mestring og livsglede! Det kan vi aktivitører!

Aktivitørforbundet organiserer aktivitører med godkjent utdanning, alle som jobber med aktivitørfaglig oppgaver samt studenter, elever og lærlinger.

Hovedsatsningsområder

 • Hovedsatsningsområder 2021-2025

 • Aktivitørforbundet i Delta skal arbeide politisk for å sikre at det finnes utdanning for Aktivitører, samt at den står i samsvar med samfunnets behov for aktivitørtjenester.
 • Være innovative i forhold til å markedsføre hvordan Aktivitørene kan bidra inn i fremtidens omsorgstjenester i et helhetlig perspektiv.
 • Ivareta medlemmene i yrkesfaglige spørsmål
 •  
 • Aktivitørforbundet i Delta skal arbeide for medlemmenes lønns og arbeidsvilkår, og arbeide for at kompetanseheving skal lønne seg gjennom Delta. Nært samarbeid mellom aktivitørforbundet og Delta er viktig både i senterale og lokale ledd i organisasjonen. 
 •  
 • Aktivitørforbundet i Delta skal være en politisk aktør/pådriver både alene og sammen med aktuelle samarbeidspartnere i saker som angår medlemmenes interresser.
 • Bidra til at Aktivitør kompetanse blir sett og hørt 
 • Spre kunnskapen om Aktivitørfaget til politikere og ledere
 •  
 • Aktivitørforbundet i Delta skal skape vekst gjennom synliggjøring og rekruttering.
 • Arbeide slik at det blir et naturlig valg for alle som jobber aktivitørfaglig å være medlem i Aktivitørforbundet i Delta.
 • Arbeide for en positiv markering av yrkesorganisasjonen og Delta.
 •  

Hva er en aktivitør?

Aktivitører bruker målrettede aktiviteter for å vedlikeholde eller bedre brukerens funksjoner og for å skape opplevelse av mestring, trivsel og glede.

Video om aktivitøryrket på www.ndla.no

CC-BY-SA-4.0 Fotograf: Jarle Sten Olsen