Lønn og avtaler for aktivitører

De fleste aktivitører er ansatt i kommunene, og følger dermed tariffavtalene for kommunene. Andre har staten som arbeidsgiver eller er ansatt i private virksomheter.

Finn din tariffavtale:

Hvor jobber aktivitørene?

Aktivitører er ansatt innen en rekke ulike virksomheter:

 • Fengsler
 • Skoler, spesialskoler, barnehager og SFO-er
 • Sykehjem og aldersinstitusjoner
 • Somatiske og psykiatriske sykehus
 • Boliger, aktivitetstilbud, dagsenter og servicesenter
 • Fritidskontor
 • Arbeidsrettede tiltak/attføringsbedrifter/vekstbedrifter
 • Flyktningmottak
 • Bokollektiv
 • Kommunehelsetjenesten og sosialtjenesten
 • Rehabiliteringsavdelinger, -sykehus og –sentre
 • Kompetansesentre og opptreningsinstitusjoner
 • Kultur- og fritidssektoren

Noen aktivitører har stillingstittelen aktivitør. Andre kan ha titler som miljøarbeider, fagarbeider, kulturmedarbeider, assistent, arbeidsleder eller aktivitetsleder.

Hvilken tariffavtale gjelder for min arbeidsplass?