Aktivitørforbundet

Aktivitørforbundet organiserer aktivitører med godkjent utdanning, alle som jobber aktivitørfaglig, samt studenter, elever og lærlinger innenfor aktivitørfaget.

Leder: Tonje Tysland
Telefon: 93420043
E-post:   tonjetysland@yahoo.no

Landsstyre

Tonje Natalie Tysland
Leder

Silja Devine Holhjem
Nestleder

Siv Hilde Nygård
Styremedlem

Tone Slettemoen
Styremedlem

Anja Paulsen
Styremedlem

Ida Marie Oldernes
Styremedlem

June Øie
1. vara