Aktivitørforbundet

Aktivitørforbundet organiserer aktivitører med godkjent utdanning, alle som jobber aktivitørfaglig, samt studenter, elever og lærlinger innenfor aktivitørfaget.

Leder: Tonje Tysland
Telefon: 93420043
E-post:   [email protected]

Landsstyre

Tonje Natalie Tysland
Leder

Silja Devine Holhjem
Nestleder

Siv Hilde Nygård
Styremedlem

Tone Slettemoen
Styremedlem

Anja Paulsen
Styremedlem

Ida Marie Oldernes
Styremedlem

Marita Aunemo
1. vara

Line Bræin Gustavsen
2. vara