Bli medlem i Aktivitørforbundet

Bli medlem i Aktivitørforbundet

Aktivitørforbundet i Delta er yrkesorganisasjonen for aktivitører og andre som jobber med aktivitørfaglige oppgaver

 • Aktivitørforbundet arbeider for å påvirke utviklingen av aktivitørfaget overfor helse- og utdanningsmyndighetene.
 • Aktivitørforbundet skal skape arenaer for gjensidig informasjon og aktivitørfaglig debatt.
 • Aktivitørforbundet skal i samarbeid med Delta bidra til utvikling av aktivitørutdanningen gjennom aktiv deltakelse i råd og utvalg sentralt og lokalt.
 • Sentrale myndigheter har lagt føringer på at det skal satses på aktivitørenes arbeidsfelt. Aktivitørforbundet jobber for å synliggjøre aktivitørenes rolle i yrkeslivet.
 • Videre jobber vi for å vise at aktivitørene er en yrkesgruppe det må satses på for å utføre lovpålagte arbeidsoppgaver.

Problemer på jobb? Vi hjelper deg

Lønnsomme medlemsfordeler og rabattavtaler

Prøv oss ut - 2 måneder gratis medlemskap

  • Ordinær kontingent for medlemmer i lønnet arbeid er 1,2 prosent av brutto lønn pluss OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler) på kr. 24,- per måned.
  • Minimumskontingenten er kr 75,- per måned. Maksimumskontingent er pr. 1.1.2023 kr 556,- per måned.
  • Fagforeningskontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. Pr. 1.1 2023 er beløpet inntil kr 7.700,-.
  • Elever og studenter på heltid (iht. Statens lånekasse for utdanning) får fritak fra ordinær kontingent.
  • Lærlinger har gratis medlemskap.

  Les mer

Følg oss på Facebook: