Bli medlem i yrkesorganisasjonen Administrasjon og ledelse

Administrasjon og ledelse i Delta er yrkesorganisasjonen for deg som jobber med lønn, personal, regnskap, budsjett, økonomi, skatt, innfordring, revisjon, IT/IKT, service, arkiv, saksbehandling eller andre administrative funksjoner i offentlig tjenesteyting.

Administrasjon og ledelse er også organisasjonen for ledere på alle nivåer i offentlig tjenesteyting.

Vi har ca. 7300 medlemmer og er en organisasjon i sterk vekst.

 • Vi tilbyr kompetanseheving gjennom kurs, konferanser og studier.
 • Vi følger opp lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer, lokalt og sentralt
 • Vi påvirker utviklingen innenfor våre fagområder gjennom initiativ overfor sentrale myndigheter, YS og Delta
 • Å være organisert gir deg trygghet. Vi passer på at dine ønsker og behov blir ivaretatt, og jobber for trygge arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø.

Problemer på jobb? Du kan få hjelp av advokat

Lønnsomme medlemsfordeler og rabattavtaler


Prøv oss ut - 2 måneder gratis medlemskap

  • Ordinær kontingent for medlemmer i lønnet arbeid er 1,2 prosent av brutto lønn pluss OU-avgift (opplærings- og utviklingsmidler) på kr. 24,- per måned.
  • Minimumskontingenten er kr 75,- per måned. Maksimumskontingent er pr. 1.1.2023 kr 556,- per måned.
  • Fagforeningskontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. Pr. 1.1 2023 er beløpet inntil kr 7.700,-.
  • Elever og studenter på heltid (iht. Statens lånekasse for utdanning) får fritak fra ordinær kontingent.
  • Lærlinger har gratis medlemskap.

  Les mer

Følg oss på Facebook: