Sentral valgkomité har startet arbeidet med å forberede valg på Deltas kongress 2020

Deltas sentrale valgkomité: Leder Wenche Murbræch (foran til venstre), Mette Bolkan, Randi Rambjørg, Leila Langø, Helle Natland, Jonill Engesæter, Iver Harald Breisjøberg, Siv Anita Nordås Lervik, Gunnar Søberg, Bjørn Hovde (t.h.). Line Henriette Paulsen var ikke til stede.
Deltas sentrale valgkomité: Leder Wenche Murbræch (foran til venstre), Mette Bolkan, Randi Rambjørg, Leila Langø, Helle Natland, Jonill Engesæter, Iver Harald Breisjøberg, Siv Anita Nordås Lervik, Gunnar Søberg, Bjørn Hovde (t.h.). Line Henriette Paulsen var ikke til stede. Foto: Per Tandberg

I slutten av november velger kongressen i Delta hovedstyre for den kommende fireårsperioden. Valgkomiteen er allerede i gang med sin del av arbeidet.

Deltas sentrale valgkomité har vært samlet for første gang. Arbeidet med å jobbe fram en innstilling til ny politisk ledelse har dermed startet. Selve valget skal skje under Deltas kongress på Gardermoen 24. - 26. november.

- Vi har hatt en flott samling, og gleder oss til å ta fatt på det viktige arbeidet, sier leder i valgkomitéen, Wenche Murbræch.

Valgkomitéens oppgave er å lage en innstilling med navn de mener skal bekle posisjonene i Deltas politiske ledelse, samt kontrollutvalg, for perioden 2020 til 2024.

Valgkomitéen jobber etter følgende tidsplan.

  • I løpet av april vil alle medlemmer motta en e-post om hvordan de kan foreslå kandidater til ledervervene og kontrollutvalget. 
  • 1. juni er fristen for å foreslå kandidater
  • 1. oktober skal innstillingen fra valgkomiteen være klar
  • 24. november gjennomføres valgene på Deltas kongress. 

Mens hovedstyrets leder og to nestledere innstilles av valgkomiteen, nomineres hovedstyrets øvrige medlemmer i de seks regionale valgkretsene, i de nasjonale valgkretsene, valgkrets YO og Delta Ung. De formelle valgene skjer på kongressen i november. 

- Vi går inn i en spennende periode og håper på stort engasjement fra Deltas medlemmer, sier en entusiastisk leder av valgkomitéen, Wenche Murbræch.

Valgordningen i Delta

Alle Deltas yrkesaktive medlemmer tilhører én av de følgende valgkretsene:

  • Kommuner, fylkeskommuner og helseforetak: 6 regionale valgkretser
  • Privat: 1 nasjonal valgkrets
  • Staten: 1 nasjonal valgkrets
  • Spekter utenom helseforetak: 1 nasjonal valgkrets

I hver av disse velges ett representantskapsmedlem per 750 yrkesaktive medlemmer i valgkretsen. I tillegg nomineres én kandidat til hovedstyret per 10.000 yrkesaktive medlemmer i valgkretsen.

Deltamedlemmer som er med i en Yrkesorganisasjon (YO), er i tillegg representert i valgkrets-YO, som nominerer ett hovedstyremedlem. I representantskapet har hver YO ett medlem hver. Delta Ung og Deltas ansatte har egne ordninger.

Nytt i valgordningen er at medlemmene er inndelt i valgkretser som sikrer at privat sektor, staten og Spekter utenom helseforetakene får minst én representant i hovedstyret hver.