Deltas arbeidsgiverpris 2020 går til ledelsen i Helse Bergen

Administrerende direktør Eivind Hansen (til venstre) tar på vegne av foretaksledelsen i Helse Bergen imot årets arbeidsgiverpris fra Delta. Deltas foretakstillitsvalgt Robert Skaar (til høyre) takker for det gode samarbeidet.
Administrerende direktør Eivind Hansen (til venstre) tar på vegne av foretaksledelsen i Helse Bergen imot årets arbeidsgiverpris fra Delta. Deltas foretakstillitsvalgt Robert Skaar (til høyre) takker for det gode samarbeidet. Foto: Helse Bergen

Foretaksledelsen i Helse Bergen får prisen for svært godt samarbeid med tillitsvalgte og ansatte i krevende tider.

– Dette har vært et spesielt år – og er det fortsatt.  Det er et år det er krevende både å være ansatt, tillitsvalgt og leder. Derfor er det flott å kunne framheve en virksomhet hvor de tillitsvalgte – ikke bare på toppen, men også nedover i organisasjonen har vært fornøyd med samarbeidet og opplevd at de har stått sammen om de spesielle utfordringene, sier Deltaleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Deltas arbeidsgiverpris 2020 ble torsdag offentliggjort og går til foretaksledelsen i Helse Bergen ved administrerende direktør Eivind Hansen. Selve prisen ble i forrige uke delt ut på et ledermøte i Helse Bergen hvor Deltas foretakstillitsvalgt Robert Skaar var fysisk til stede, mens Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen var med på video.

Involverer tillitsvalgte

Delta trekker fram at foretaksledelsen raskt involverte tillitsvalgte og verneombud i arbeidet da koronapandemien kom, og at det vært systematikk blant annet gjennom faste dialogmøter flere ganger i uken.

– Dere har strukket dere langt for at våre tillitsvalgte skulle kunne delta også når det gjelder de tekniske løsningene. Det har vært lett å komme med innspill, spørsmål og kritikk eller ros i denne perioden. Gode forslag er fulgt opp og iverksatt, sa Lizzie Ruud Thorkildsen i sin pristale.

Hun legger også vekt på at arbeidsgiver har vært dyktige til å kommunisere fakta, og samtidig vært åpen og ærlig med tanke på bekymringer. Det gir tillit.

Åpen og ærlig

Deltas foretakstillitsvalgt Robert Skaar har nominert foretaksledelsen til den gjeve prisen.

– Da pandemien traff oss, involverte ledelsen tillitsvalgte og verneombud med en gang, sier Skaar.

Han roser ledelsen for å være åpen og ærlig, for å dele fakta og gi god informasjon, ta med de tillitsvalgte og å være lydhøre for forslag til løsninger.

Foretakstillitsvalgt Robert Skaar og Delta framhever også: 

 • Opplæring: Mange tusen ansatte fikk raskt opplæring i smittevern.
 • Håndteringen av forsyningslinjene som ble viktige og kritiske
 • Samarbeid med andre etater, kommuner og institusjoner.
 • Kommunikasjon ut til ansatte, pasienter, pårørende og publikum.
 • Arbeidsgiver har fått vide fullmakter i denne spesielle situasjonen, og har forvaltet dette ansvaret klokt.  

– Arbeidsgiver har ikke bare sett samarbeidet som et nødvendig onde, men som en forutsetning for et best mulig resultat. Og det som da også er viktig: Den linjen foretaksledelsen har lagt seg på, har også dryppet nedover i organisasjonen. Det er også den klare tilbakemeldingen fra lokale tillitsvalgte, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Tilbakemeldingene fra tillitsvalgte har vært at sjeldent har samarbeidet fungert bedre enn nå. Nå håper vi at det fortsetter slik, sier Skaar.

Han er også glad for ledelsen har øremerket midler til tillitsvalgtarbeid og slik styrker samarbeidet.

Takker for prisen

– Tusen takk til Delta for denne prisen. Vi setter veldig pris på å bli hedret – og da sier jeg vi, for jeg deler prisen med alle våre ledere, sa administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, da han mottok prisen.

– Takket være et samspill mellom mange aktører får vi dette til. Nå er det viktig at vi fortsetter å få det godt til.

Tre direktører
Årets arbeidsgiverpris fra Delta går til hele foretaksledelsen i Helse Bergen. Her er viseadministrerende direktør Randi-Luise Møgster, administrerende direktør Eivind Hansen og viseadministrerende direktør
Clara Gjesdal.

 

Arbeidsgiverprisen

Hvert år deler Delta ut en arbeidsgiverpris. Formålet er på en positiv måte å sette søkelyset på god arbeidsgiverpolitikk og godt partssamarbeid om felles utfordringer i arbeidslivet.

Kriterier:

 • Viser stor respekt for ansattes medbestemmelsesrett
 • Samarbeider godt med de ansattes organisasjoner
 • Viser vilje til å delegere ansvar
 • Satser på kompetanseheving og utdanning

Tidligere vinnere

Prisen ble delt ut første gang i 1996.  Da gikk prisen til Lillehammer revmatismesykehus, senere har Matz Sandmann, fylkesrådmann i Buskerud fått prisen, det har også Kristiansand kommune, Sola kommune, rådmann i Drammen Nils Petter Wisløff, Helse-Midt-Norge og Nordlandssykehuset.

 • I 2016 gikk prisen til daværende direktør på Lovisenberg sykehus, Lars Erik Flatø.
 • I 2017 ble det ikke delt ut noen pris.
 • I 2018 ble Stig Tore Veland, leder av Nav Eiganes og Tasta i Stavanger, hedret med denne utmerkelsen.
 • i 2019 gikk prisen til May-Liss Lodes, daglig leder for omsorg og bemanning ved Re Helsehus i Vestfold