Saker til behandling på Deltas kongress 2016

Deltas kongress skal vedta nytt prinsipprogram, satsingsområder for 2017 og velge nytt hovedstyre. Her finner du som er medlem eller tillitsvalgt og innlogget alle sakene til nedlasting.

Sakene som skal behandles på kongressen blir de neste ukene diskutert på regionale nettverkssamlinger for tillitsvalgte, hvor også representantskapsmedlemmene er tilstede. 

Har du spørsmål eller innspill til sakene?

Ta kontakt med din tillitsvalgt, representantskapsmedlemmer, din yrkes- eller medlemsorganisasjondin ung-representant eller hovedstyret.

Forslag til dagsorden:

 • Sak 16-01      Konstituering 
 • Sak 16-02      Godkjenning av forretningsorden
 • Sak 16-03      Hovedstyrets beretning for 2015 – orienteringssak
 • Sak 16-04      Revidert regnskap per 31.12.2015 - orienteringssak
 •  Sak 16-05      Kontrollutvalgets beretning for 2015 - orienteringssak
 •  Sak 16-06      Innkomne forslag:
  A.     Vedtektsendringer
  B.     Oppfølging av representantskapssak 2015, utrede streaming av Deltas hovedstyremøter
 • Sak 16-07      Tariffpolitikk
 • Sak 16-08      OU-prosess - Beslutningsgrunnlag for utvikling av Delta i kongressperioden
 • Sak 16-09      Prinsipprogram 2017-2020
 • Sak 16-10      Satsingsområder 2017
 • Sak 16-11       Økonomiplan 2017-2020 
 • Sak 16-12       Valg av hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer
 • Sak 16-13       Valg av kontrollutvalg på tre medlemmer og tre varamedlemmer
 • Sak 16-14       Resolusjoner