Regler for uravstemning

Følgende avstemmingsregler gjelder ved uravstemning ved inngåelse av tariffavtaler for Deltas medlemmer:

Avstemningsregler ved inngåelse/revisjon av tariffavtaler

 1. Ved uravstemning har alle yrkesaktive medlemmer som er omfattet av avtalen rett til å delta.
   
 2. Avstemningen skal være hemmelig.
   
 3. De som avgir stemme kan ikke knytte forbehold eller betingelser til sin stemmeavgivning.
   
 4. Dersom mer enn 2/3 av Deltas yrkesaktive medlemmer som omfattes av avtalen avgir stemmer,  er resultatet av avstemningen bindende.
   
 5. Dersom færre enn 2/3 av Deltas yrkesaktive medlemmer som omfattes av avtalen avgir stemme, vil avstemningsresultatet være rådgivende for Deltas hovedstyre.
   
 6. Blir det tvist om bruk av avstemningsreglene avgjør Deltas hovedstyre tvisten.