Særskilte kontingentsatser 2024

Kontingentsatser for 2024 for medlemmer i enkelte av organisasjonene i Delta, samt for medlemmer ansatt i tariffområde Staten og enkelte Spekter-avtaler (område 1-3 og 5-9).

Hopp direkte til:

Særskilte kontingentbestemmelser

Enkelte av organisasjonene i Delta er omfattet av særskilte kontingentbestemmelser, som en del av overgangsordningene i forbindelse med tilslutningen til Delta.

Kontingentsatser 2024

Organisasjon

Kontingent

AVYO

1,1 % av brutto lønn (også av feriepenger)

Delta i Trygg Trafikk

kr. 350 per måned

Delta Vinmonopolet
 

kr 475 per måned

kr 325 per måned for de som jobber 10-18,75 timer/uke

kr 225 per måned for de som jobber mindre enn 10 timer/uke

Delta Jernbane

kr 450 per måned

kr 225 per måned ved inntil halv stilling

Delta Luftfart

kr 530 per måned

kr 265 per måned ved inntil halv stilling

Delta Norges Blindeforbund

1,2 % av brutto lønn (uten overtid og tillegg). Maksimum kr 556 per måned

Norsk toglederforening (NTF)

kr 530 per måned

NRK Delta (tidligere NRKs Tverrfaglige Forening (TF)

1,1 % av brutto lønn. Maksimum kr 602 per måned

Signal- og Teleteknikernes Forening (STF)

kr 595 per måned

Skatteetatens Landsforbund (SkL)1,1 % av brutto månedslønn

UDLAF -
Utenriksdepartementets lokalansattes forening

kr 2 200 per år

Medlemmer som tjener mindre enn kr 310 000 betaler 0,64 % av brutto lønn

Redningstjenestens Personalforening (RTPF)

kr 500 per måned

Delta Hav - Fiskeridirektoratets og Havforskningsinstituttets Tverrfaglige Forening (FHTF)

kr 395 per måned

kr 198 per måned ved inntil halv stilling

Delta Samfunnssikkerhet

1,2 % av brutto lønn. Maksimum kr 800 per måned

Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)

1,28 % av brutto lønn (uten tillegg). Maksimum kr 650 per måned

Delta Landbruksdirektoratet

kr 650 per måned 

Utrykningsfartøyenes Forening

kr 450 per måned

 

Medlemmer ansatt i staten

  • 1,1 % av bruttolønn pluss kr 25 per måned
  • Minimumskontingent kr 75 per måned
  • Maksimumskontingent kr 495 per måned

Medlemmer ansatt i i virksomheter som tilsluttet Spekter utenom områdene 10, 11 og 13 og som ikke er tilsluttet en medlemsorganisasjon

  • 1,1 % av bruttolønn pluss kr 25 per måned
  • Minimumskontingent kr 75 per måned
  • Maksimumskontingent kr 495 per måned