Særskilte kontingentsatser

Kontingentsatser for 2022 for medlemmer i enkelte av organisasjonene i Delta, samt for medlemmer ansatt i tariffområde Staten og enkelte Spekter-avtaler (område 1-3 og 5-9).

Hopp direkte til:

Særskilte kontingentbestemmelser

Enkelte av organisasjonene i Delta er omfattet av særskilte kontingentbestemmelser, som en del av overgangsordningene i forbindelse med tilslutningen til Delta.

Kontingentsatser pr. 2022:

Organisasjon

Kontingent

AVYO

1,1 % av bruttolønn.

Delta i Trygg Trafikk

Kr. 350.- pr måned.

Delta Vinmonopolet
 

Kr. 425.- pr måned. for ansatte med kontrakt f.o.m 18.75 timer i uken eller mer.

Ansatte som jobber 10-18,75 timer i uken: Kr. 275.- pr måned.

Ansatte som jobber mindre enn enn 18.75 timer i uken: Kr. 175.- pr måned.

Delta Jernbane

Kr. 425,- pr måned.

Delta Luftfart

Kr. 495,- pr måned.

Delta Norges Blindeforbund

1,20 % av brutto lønn.

Norsk toglederforening (NTF)

Kr. 490,- pr mnd. uansett inntekt

NRK Delta (tidligere NRKs Tverrfaglige Forening (TF)

1,00 %, maksimumskontingent kr. 471,- pr mnd.

Signal- og Teleteknikernes Forening (STF)

Kr. 450,- pr mnd.

UDLAF -
Utenriksdepartementets lokalansattes forening

Kr. 192,- pr. måned. Medlemmer som tjener mindre enn kr. 310.000: 0,74 % av brutto lønn.

Redningstjenestens Personalforening (RTPF)

Kr. 500 ,- pr måned.

Delta Hav - Fiskeridirektoratets og Havforskningsinstituttets Tverrfaglige Forening (FHTF)

Kr. 350 ,- pr. måned.

Delta Samfunnssikkerhet

1,20 % av bruttolønn, maksimumskontingent kr. 800,- pr måned

Delta Statens havarikommisjon for transport

Kr. 356,- pr måned.

Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)

1,28 % av brutto lønn (uten tillegg), med et øvre tak på kr 580,- pr måned.

Delta Landbruksdirektoratet

Kontingent kr 490,- per måned.

Utrykningsfartøyenes Forening

Kr. 450,- pr måned.

 

Medlemmer ansatt i staten pr. 1.1.2022

  • 1,1 % av bruttolønn + kr 23 ,- pr måned.
  • Minimumskontingent  kr. 75,- pr. måned.
  • Maksimumskontingent kr. 475,- pr. måned.

Medlemmer ansatt i i virksomheter som tilsluttet Spekter utenom områdene 10, 11 og 13 og som ikke er tilsluttet en medlemsorganisasjon pr. 1.1.2022 

  • 1,1 % av bruttolønn + kr 23 ,- pr måned
  • Minimumskontingent kr. 75,- pr. måned.
  • Maksimumskontingent kr. 475,- pr. måned.