Advokathjelp til private problemer for Delta-medlemmer

MEDLEMSFORDEL: Advokatfirmaet AVCO tilbyr Delta-medlemmer advokathjelp til redusert pris i saker som ikke angår arbeidsforholdet.
MEDLEMSFORDEL: Advokatfirmaet AVCO tilbyr Delta-medlemmer advokathjelp til redusert pris i saker som ikke angår arbeidsforholdet. Foto: Gunhild Lervåg

Som Delta-medlem får du hjelp av advokat til redusert pris i saker som ikke angår arbeidsforholdet.

Advokatens første avklaring av hvilke problemstillinger saken reiser er kostnadsfri. Slik avklaring kan vare i inntil 60 minutter, selv om dette normalt vil være gjort raskere.

Hvis du ønsker advokatbistand etter første avklaring, får du svært gunstig pris hos Aurlien Vordahl & co Advokatfirma (AVCO). Timeprisen er kroner 1.650,- per time inklusive merverdiavgift.

For å kunne benytte deg av de gode betingelsene, må du huske å opplyse om at du er medlem i Delta når du tar kontakt:

Dette er AVCO

Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma (AVCO) tilbyr høyt kvalifisert juridisk bistand innenfor en rekke rettsområder.

Avcos hovedmål er at klientene skal oppleve sterk faglig dyktighet, rask responstid og personlig engasjement rundt sin sak.

Avco tilbyr bistand innenfor en rekke rettsområder, deriblant familierett, arverett, skifterett, fast eiendom og forretningsdrift.

Dette er noe av det du kan søke hjelp til

Skatt og avgift

Skatt og avgift er noe som gjelder alle, enten det er i jobbsammenheng eller i privatøkonomien. AVCO kan hjelpe deg med å skissere skatteeffektene av en disposisjon du gjør, for eksempel om du skal selge eller leie ut boligen din, eller om du skal gi forskudd på arv, med mål om å sikre den mest skatteeffektive løsningen.

Hver vår skal alle levere skattemelding. Den er delvis utfylt når du mottar den, men du må sjekke nøye. Det er ditt ansvar å levere korrekte og fullstendige opplysninger, og du må selv passe på at de aktuelle fradragene kommer med. AVCO kan hjelpe deg med slik gjennomgang av skattemeldingen – og også skatteoppgjøret når det kommer. Har du glemt en inntekt eller et fradrag, kan du i mange tilfeller rette i etterkant gjennom å levere skattemeldingen på nytt eller levere endringsmelding for et tidligere inntektsår. Dersom du skal klage på skatteoppgjøret eller annet vedtak fra skattemyndighetene, kan AVCO også hjelpe til med det. I slike saker lønner det seg ofte å søke advokatbistand på et tidlig stadium.

Bolig eller fritidsbolig

I forbindelse med kjøp og salg av bolig, fritidseiendom eller hytte, kan det oppstå uforutsette problemer. Hvis du skal kjøpe eller selge uten å bruke megler, kan det være lurt å få hjelp av en advokat til å sette opp en kontrakt. Det kan også oppstå behov for advokat hvis det viser seg at det er feil og mangler med boligen, eller hvis håndverkeren ikke har gjort en ordentlig jobb i forbindelse med oppussing.

Bil eller båt

Både ved kjøp og salg av bil eller båt, vil det kunne oppstå uenigheter mellom partene. Hva gjør du for eksempel hvis bilen havarerer kort tid etter at du har kjøpt den? Eller hva bør du gjøre hvis den du har solgt båten til ikke betaler? Ofte foreligger det feil og mangler ved kjøp av brukte biler og båter, og en advokat vil kunne hjelpe deg med å få dette rettet.

Arvesaker

Mange har behov for hjelp på dette området. Kanskje lurer du på om du har rett på arv eller hvor mye du har krav på.  En advokat kan også gi råd og sette opp testament, og kan ved behov representere deg i arveoppgjøret. Det kan for eksempel dreie seg om saker hvor det er tvil om et testament er bindende, eller hvor et arveoppgjør ser ut til å bli så urimelig at du ikke vil godta det.

Ekteskap, samboerforhold og skilsmisseoppgjør

Advokaten gir råd om hvordan du bør forholde deg. Dersom du skal gifte deg eller flytte sammen med en samboer, kan det være lurt å tenke på hva som skal skje med eiendeler og verdier hvis dere skulle gå ifra hverandre. En advokat kan sette opp samboeravtaler og ektepakter. Hvis du er så uheldig å komme opp i et samlivsbrudd, kan du også få hjelp til å finne en økonomisk løsning med den tidligere samboeren/ektefellen. Dersom det ikke er mulig å få til en god avtale, kan advokaten ta saken til rettssystemet.

Næringsvirksomhet

Driver du eget foretak, kan det ofte oppstå behov for hjelp fra advokat. Det kan være uenigheter i forbindelse med leie av lokaler, problemer med ansatte, kunder eller leverandører, offentlige myndigheter, og lignende.

Naboforhold

I naboforhold kan det lett oppstå konflikter om en rekke forhold, det være seg tomtegrenser, trær som er for nære naboens tomt, adgangen til å bygge i høyden til sjenanse for eiendommene rundt og så videre. Det oppleves gjerne utmattende og frustrerende å krangle med naboen. Å engasjere en advokat som kan gi råd og hjelp kan i disse tilfellene være en god avlastning.

Andre saker

AVCO bistår privatpersoner og næringsdrivende med flere typer juridiske problemer. Ta kontakt for å finne en løsning.

Arbeidsliv eller privatliv?

Delta hjelper medlemmer med konflikter som oppstår i arbeidsforholdet. AVCO kan bistå med problemer i privatlivet.

Er du i tvil om du trenger advokathjelp, ta kontakt med Delta Direkte på tlf, e-post eller chat.

Som medlem eller tillitsvalgt i Delta kan du kontakte din tillitsvalgt eller rådgivningstjenesten Delta Direkte når du har spørsmål og problemer knyttet til ditt arbeidsliv.