Bli tillitsvalgt i Delta - registrer din interesse

Du kan også  kontakte  din hovedtillitsvalgtditt regionkontor eller Delta Direkte på telefon 02125 eller e-post [email protected] for å høre mer.

> Les mer om være tillitsvalgt i Delta

Ja, jeg vil vite mer om muligheten for å bli tillitsvalgt for Delta på min arbeidsplass