12 fordeler som tillitsvalgt

Å være tillitsvalgt åpner nye dører og muligheter. Delta sørger for at du får den opplæringen som kreves for å fylle vervet som tillitsvalgt. Beate Monsen (t.h) er hovedtillitsvalgt i Harstad Harstad kommune. Hun synes det er viktig treffe medlemmer på arbeidsplassen. Lærling ved Harstad skole, Kamilla Therese Evensen, er glad for å få besøk av sin hovedtillitsvalgte.
Å være tillitsvalgt åpner nye dører og muligheter. Delta sørger for at du får den opplæringen som kreves for å fylle vervet som tillitsvalgt. Beate Monsen (t.h) er hovedtillitsvalgt i Harstad Harstad kommune. Hun synes det er viktig treffe medlemmer på arbeidsplassen. Lærling ved Harstad skole, Kamilla Therese Evensen, er glad for å få besøk av sin hovedtillitsvalgte. Foto: Hege Heløe

Som tillitsvalgt kan du være med på å gjøre arbeidsplassen din bedre og hjelpe andre. Delta gir deg den opplæringen og den støtten du trenger.

I Delta velger vi tillitsvalgte annet hvert år, men også mellom de ordinære valgene er det mulig å bli tillitsvalgt. Mange blir først plasstillitsvalgt på arbeidsplassen, for senere å kanskje bli tillitsvalgt i kommunen eller i helseforetaket.

Dette får du som tillitsvalgt i Delta

1. Opplæring

Trinn-baserte kurs som gir deg kunnskap og innsikt – og i noen tilfeller også studiepoeng. Kursene og reise og opphold dekkes av Delta, og de fleste får permisjon med lønn fra jobben. Kursene gir opplæring og trening i:

  • lover, regler og avtaler som gjelder i arbeidslivet generelt og på egen arbeidsplass
  • forhandlinger
  • konflikthåndtering
  • mediehåndtering
  • medlemskontakt, informasjon og markedsføring m.m.

2. Erfaring.

Verdifull personlig og faglig erfaring som er nyttig å ha på CV’en og som kan bety mye for din karriere.

3. Et stort nettverk.

4. Varierte og utfordrende oppgaver.

5. Nært kjennskap til egen arbeidsplass – kolleger, ledere og arbeidsgiver.

6. Mulighet for å påvirke forholdene på arbeidsplassen for enkeltpersoner og grupper.

7. Mulighet for å hjelpe og bistå kolleger i deres ansettelsesforhold.

8. Samarbeid med medlemmer og arbeidsgiver i spørsmål om lønn, arbeidstid, omstilling og omplassering m.m.

9. Deltakelse ved møter og samlinger som gir økt kompetanse og innsikt og stor mulighet for påvirkning.

10. Tillitsvalgtarbeid teller positivt ved realkompetansevurdering og i mange tilfeller i lønnsforhandlinger.

11. Tid til å drive tillitsvalgtarbeid i arbeidstiden og i noen tilfeller helt eller delvis frikjøp/permisjon fra ordinær stilling.

12. Innsikt i samfunnsprosesser og mulighet for å påvirke dem.