Staten: Her er de nye satsene i reiseregulativene

Staten: Her er de nye satsene i reiseregulativene
Foto: NTB

Kommunal- og distrikstdepartementet og YS Stat er enige om nye satser for reiser i Norge og utenlands.

De nye satsene som gjelder er følgende: 

Innenlands:

> Paragraf 6.2: Kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil ble forhandlet opp med 11,6 prosent fra kr 4,03 til kr 4,48 

> Paragraf 9: Utgifter til kost:

1.   reise over 12 timer med overnatting dekkes med kr 872 
2.   reise fra og med 6 timer til og med 12 timer dekkes med kr 342 
3.   for reiser over 12 timer uten overnatting dekkes med kr 637

Andre satser blir stående.

Utlandet:

•   Paragraf 8 Utgifter til kost reguleres med prisvekst for de ulike land samt valutakurs.

•   Paragraf 12 Kompensasjonstillegg endres til kr 584 pr døgn. 

Andre satser blir stående

I år var det bare satsreguleringer, i 2023 skal avtalene reforhandles.