Lønnsoppgjøret i staten 2021: Kjøpekraften skal sikres

- Staten er avhengig av arbeidskraft med høy kompetanse. Det er viktig at staten kan tilby alle sine ansatte konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, understreker Trond Ellefsen idet lønnsoppgjøret for statsansatte starter.
- Staten er avhengig av arbeidskraft med høy kompetanse. Det er viktig at staten kan tilby alle sine ansatte konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, understreker Trond Ellefsen idet lønnsoppgjøret for statsansatte starter.

Delta og YS Stat krever at kjøpekraften opprettholdes. Det er hovedkravet i årets lønnsoppgjør for statsansatte som startet mandag 26. april.

- Det er viktig å sikre kjøpekraften for medlemmene i dette oppgjøret. Det vil si at lønnsveksten må være minst like høy som prisstigningen, sier Trond Ellefsen, nestleder i Delta og forhandlingsleder for Deltas medlemmer i staten.

Han legger vekt på at medlemmene har levert godt under ekstraordinære omstendigheter.

- Våre medlemmer har stått i front, og står fortsatt i front i denne pandemien. I en krevende situasjon har våre yrkesgrupper vist hvor viktige funksjoner de dekker. Skal vi sikre den videre rekrutteringen til disse yrkene, må de få sin rettmessige andel av verdiskapningen, sier Trond Ellefsen.

Forhandler om lønn

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør der det først og fremst forhandles om lønn. For at medlemmene skal få et tillegg som sikrer kjøpekraften, ønsker Delta og YS Stat at størstedelen av lønnstilleggene gis sentralt, altså som generelt tillegg til alle, og en mindre del går til lokal fordeling.

Det er YS Stat som forhandler på vegne av Delta og alle andre forbund i YS som har medlemmer i staten.

- Det er i år viktig at staten evner å se frontfaget som en norm og ikke et tak. Det igjen betyr at statsansatte kan gis mer enn det som ble resultatet i privat sektor, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Delta, AVYO, Parat, Befalets fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo, Kriminalomsorgens Yrkesforbund og Skolelederforbundet.

Frist natt til 1. mai

Fristen for å bli enige i forhandlingene er ved midnatt fredag 30. april. Blir det ikke enighet mellom partene innen fristen, går oppgjøret til mekling hos Riksmekleren i slutten av mai.

Lønnsoppgjør staten.jpg
Lønnsoppgjøret i staten er i gang.

 

Krav YS Stat 2021

Last ned