Enighet etter mekling på overtid: Medlemmene i staten er sikret reallønnsvekst

Leder i YS Stat, Pål N. Arnesen (t.v) og nestleder i Delta Trond Ellefsen hos Riksmekleren natt til torsdag.
Leder i YS Stat, Pål N. Arnesen (t.v) og nestleder i Delta Trond Ellefsen hos Riksmekleren natt til torsdag. Foto: Per Tandberg

- Jeg er tilfreds med at vi kom til enighet med staten. Vi har fått et resultat vi kan leve med, og som er på linje med frontfaget.

Deltas nestleder Trond Ellefsen kunne like før klokken 06.00 torsdag morgen konstatere at partene kom til enighet om ny tariffavtale i staten. Dermed er streik avverget. 

- Jeg er glad for at staten tok til fornuft og kom oss i møte på viktige punkter hos Riksmekleren. Det så mørkt ut da de ordinære forhandlingene ble brutt, sier Ellefsen.

Det er YS Stat som mekler på vegne av Delta og alle andre forbund i YS som har medlemmer i staten. 

Leder Pål N. Arnesen i YS Stat er også fornøyd med å komme i mål.

- De statsansatte får lønnstillegg på linje med det andre grupper har fått, altså i tråd med rammen fra frontfaget på 1,7 prosent, og det er vi tilfreds med. I utgangspunktet avviste Staten alle våre krav, så dette viser at meklingen har vært nyttig, sier han.

Dette er lønnstilleggene

> Lønnstrinn 19 - 46:   0,44 prosent
> Lønnstrinn 47 - 63:   0,54 prosent
> Lønnstrinn 64 - 101: 0,44 prosent

Tilleggene gis med virkning fra 1. oktober 2020.

Trond Ellefsen er fornøyd med at oppgjøret har en likelønnsprofil.

LAST NED: Lønnstabell gjeldende fra 01.10.2020

Gjennomslag for kompetansesatsing

- For Delta var det viktig at staten ble med på en satsing på kompetanse som gjør er med på å bidra til at våre medlemmer forblir attraktiv arbeidskraft i et arbeidsliv i stadig utvikling, sier Deltas nestleder. 

- Målrettede kompetanseutviklingstiltak og systematisk kunnskapsdeling er nødvendig for å utvikle arbeidsplassen som læringsarena. Dette vil også bidra til å utvikle og effektivisere staten, samt fremme et godt samarbeid mellom ledelsen og medarbeiderne - og mellom partene i virksomheten. Dermed kan virksomhetene tilby enda mer attraktive arbeidsplasser, sier Trond Ellefsen.

Partene i staten er også enige om at staten må gå foran, og alle statlige virksomheter må bidra, for å nå FNs bærekraftmål.

Viktig enighet om lønnsstatistikk

YS Stat og Delta har fått gjennomslag for et statistikk- og rapporteringsverktøy som sikrer det nødvendige tall- og statistikkgrunnlag for å kunne ivareta og utvikle det til enhver tid gjeldende lønnssystem.

I tillegg er det gjort enkelte mindre justeringer i selve hovedtariffavtalen. 

Videre er boliglånsrammen i Statens pensjonskasse økt fra 2 millioner til 2,3 millioner kroner.

ellefsen_emkling_2020
Trond Ellefsen, Deltas nestleder, under en pause i meklingen natt til torsdag. (Foto: Per Tandberg)

 

YS Stat

Hovedsammenslutningen YS Stat forhandler på vegne av YS-forbundene i statlig sektor.  

I tillegg til Delta har følgende YS-forbund medlemmer i staten: AVYO, Befalets Fellesorganisasjon, Skolelederforbundet, Norsk Tollerforbund, Parat, Skatteetatens landsforbund, Stafo og Kriminalomsorgens Yrkesforbund.