Oppgjøret i staten 2020: Delta krever reallønnsvekst og fokus på kompetanseheving

Nestleder Trond Ellefsen er forhandlingsleder for Delta i tariffoppgjøret i statlige virksomheter.
Nestleder Trond Ellefsen er forhandlingsleder for Delta i tariffoppgjøret i statlige virksomheter. Foto: CF Wesenberg

- Vi går inn i forhandlingene og krever reallønsvekst for våre medlemmer.

Deltas nestleder Trond Ellefsen ser fram til at tariffoppgjøret i statlige virksomheter, som starter i dag - tirsdag 1. september.

- Det er krevende tider, men koronapandemien har samtidig vist hvor viktig de ansatte i staten og andre offentlige tjenester er. Derfor har vi klare forventninger om at dette også skal gjenspeiles i oppgjøret. Robuste statlige virksomheter med fornøyde, trygge og kompetente ansatte er svært viktig for velferdsstaten vår, sier han. 

Mekling måtte til for at partene i frontfaget skulle bli enige. Nesten et døgn på overtid landet de på en ramme for oppgjøret på 1,7 prosent.

- Delta mener det var viktig at det ble oppnådd enighet i frontfaget. Det er en av bærebjelkene i den norske modellen. Samtdig er det viktig å understreke at resultatet derfra ikke er en fasit for oppgjørene som kommer etterpå. 

Kravene til Delta og YS Stat

 • Reallønnsvekst.
 • Lønnstillegg gis som sentralt, generelt tillegg til alle
 • Arbeidet med kompetanseløft fort statsansatte videreføres. 

Last ned

YS Stat kravdokument 1 - 01.09.2020 (pdf)

YS Stat tar forbehold om nye og endrede krav under forhandlingene.

Trond Ellefsen er tydelig på at man ikke ønsker lokale forhandlinger i år, helt på linje med det leder i YS Stat sier;

– Ut fra situasjonen vi er oppe i, ønsker vi ikke å fordele penger ut til lokale forhandlinger. Både korona og rammens størrelse tilsier et sentralt, generelt lønnstillegg i år, sier Pål N. Arnesen, leder YS Stat.

Viktig med lik lønnsutvikling

Det er to tariffavtaler i staten. YS Stat (Delta), Unio og LO har én, og Akademikerne en annen. 

- Vi forutsetter at det blir lik lønnsutvikling for de to avtalene. Det er viktig for oss at alle får være med, sier Ellefsen. 

Lønnsoppgjøret i staten 2020

trond_oyvind_faktaramme
Øyvind H. Randmæl (tv.) i AVYO og Trond Ellefsen i Delta ser fram til forhandlingene i staten. (Foto: Margarethe Standberg)

Lønnsoppgjørene ble utsatt til høsten da koronapandemien traff Norge i mars. For staten skal det gjennomføres slik:

 • Oppstart forhandlingene: 1. september
 • Frist: 15. september

Det er hovedsammenslutningen YS Stat som fører forhandlingene på vegne av alle medlemmer i statlige virksomheter. 

Følgende YS-forbund har medlemmer i staten:

 • Delta
 • AVYO, en selvstendig organisasjon i Delta
 • Befalets Fellesorganisasjon
 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund
 • Norsk Tollerforbund
 • Parat
 • Skatteetatens Landsforbund
 • Skolelederforbundet
 • STAFO

Les mer på YS Stat.

Her kan du se tidsplanen for alle lønnsoppgjør hvor Delta har medlemmer.