Ferdig med lokale forhandlinger i Oslo kommune

OSLO KOMMUNE: Byrådet innfører pensjon fra første krone for ansatte i kommunen. Mange av dem har sin arbeidsplass i Oslo rådhus, her sett fra sjøsiden.
OSLO KOMMUNE: Byrådet innfører pensjon fra første krone for ansatte i kommunen. Mange av dem har sin arbeidsplass i Oslo rådhus, her sett fra sjøsiden. Foto: Siv M. Bjelland

De lokale forhandlingene i Oslo kommune ble avsluttet 31. oktober. De som har fått lønnstillegg gjennom de lokale forhandlingene har fått beskjed fra arbeidsgiver.

I år var det et tredelt hovedoppgjør i Oslo kommune med sentrale forhandlinger, justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger. De sentrale forhandlingene var i april-mai, justeringsforhandlingene i september og de lokale nå i oktober.

SE OGSÅ: Lønn og avtaler i Oslo kommune

Lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger foregår først og fremst i forbindelse med hovedtariffoppgjørene, som er annethvert år. Forrige gang det var lokale forhandlinger i Oslo var i 2014. I 2016 ble det ikke satt av pott til dette. Delta i Oslo mener det tjener flest av Deltas medlemmer å få lønnsutviklingen sentralt, men for noen medlemmer kan forhandlinger på lokalt nivå føre fram. 

- Delta i Oslo har store medlemsgrupper som vi mener tjener mest på å få mest mulig av lønnsutviklingen i de sentrale forhandlingene, sier hovedtillitsvalgt for Delta i Oslo, Elisabeth Rasmussen.

- Og så har vi denne lille potten som gjør at enkeltstillinger som kan ha kommet skjevt ut kan rettes opp lokalt, sier.

Forhandlingene lokalt i Oslo finner sted på bydels- og etatsnivå. De lokale forhandlingene i Oslo kommune ble altså avsluttet 31. oktober. De som har fått lønnstillegg gjennom de lokale forhandlingene har fått beskjed fra arbeidsgiver.

Hvis du lurer på noe i forbindelse med de lokale forhandlingene kan du i første omgang ta kontakt med din nærmeste leder. 

Spørsmål om gjennomføringen kan også besvares av tillitsvalgte på arbeidsplassen, eller de hovedtillitsvalgte i Oslo.

Justeringsforhandingene

I justeringsforhandlingene er det først og fremst stillingsgruppene som er gjenstand for forhandling.

SE OGSÅ: Lønnsoppgjøret i Oslo: Justeringsforhandlingene vel i havn

- Dersom din stillingsgruppe er forhandlet opp vil du se det på lønnsslippen din fra Oslo kommune for september, sier Rasmussen.

YS-K Oslo forhandlinger HTVene Kristel og Elisabeth i Delta med flere foto Siv M Bjelland
LØNNSOPPGJØRET 2018: Her er et glimt fra lønnsforhandlingene i Oslo kommune i april 2018 med blant annet de hovedtillitsvalgte i Delta Oslo, Kristel Margrethe Lysenstøen og Elisabeth Rasmussen, i midten av bildet. Foto: Siv M. Bjelland

 

Oslo kommune eget tariffområde

Oslo kommune er et eget tariffområde, og ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Forhandlingene føres mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans, og de fire forhandlingssammenslutningene YS Kommune (YS-K), KAH (LO), Unio og Akademikerne.