Lønnsoppgjøret i Oslo: Justeringsforhandlingene vel i havn

BLE ENIGE: Partene i Oslo er enige om justeringer på lønnstabellen for ansatte i Oslo kommune. Fra venstre Erik Graff, forhandlingsleder Akademikerne, Per Steinar Aasebø, forhandlingsleder Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen, forhandlingsleder Unio, Per Egil Johansen, forhandlingsleder KAH, Line Orlund , Unio og Elisabeth Rasmussen, forhandlingsleder YS-K. Foto: Kristel Margrethe Lysenstøen
BLE ENIGE: Partene i Oslo er enige om justeringer på lønnstabellen for ansatte i Oslo kommune. Fra venstre Erik Graff, forhandlingsleder Akademikerne, Per Steinar Aasebø, forhandlingsleder Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen, forhandlingsleder Unio, Per Egil Johansen, forhandlingsleder KAH, Line Orlund , Unio og Elisabeth Rasmussen, forhandlingsleder YS-K. Foto: Kristel Margrethe Lysenstøen

- Vi fikk på plass viktige krav for blant annet lavtlønnsgrupper, fagarbeiderstigen og musikk- og kulturskolelærere, sier forhandlingsleder Elisabeth Rasmussen.

I år er det et tredelt lønnsoppgjør, sentrale forhandlinger, justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger. Fortsatt gjenstår de lokale forhandlingene. De foregår i oktober. Fristen for å bli enige er 31. oktober.

- I YS-K har det vært viktig å gå bredt ut for å ivareta hele spekteret av medlemsmassen, både lavtlønte, mellomskjiktet og høyere lønnsgrupper, sier forhandlingsleder i YS-K Oslo, Elisabeth Rasmussen.

Hva oppnådde vi?

- Lavtlønnsgruppene er de ufaglærte, hos oss er det for eksempel assistenter på kjøkken, vaskeri og renhold og barnehagemedarbeidere, sier forhandlingsleder i YS-K, Elisabeth Rasmussen. . 

- 2018 er yrkesfagenes år. Derfor er det gledelig at kommunen har tilgodesett fagarbeiderne på lønnsstigen, sier hun.

- Intensjonen til YS var å få musikk- og kulturskolelærene opp på samme nivå som lærerne i grunnskolen. Selv om vi ikke nådde helt dit, kom vi et steg videre, sier Rasmussen. 

Du kan sjekke om din lønn er endret

Intensjonen med justeringsforhandlinger er å utjevne ulikheter og forskjeller. Det betyr at alle vil ikke få endringer. I den nye tabellen kan du gå inn og finne din lønnsramme og se om din stilling har fått endret lønn.

Her kan du lese protokollen og sjekke om din lønn er endret

Lokale forhandlinger

Siste del av årets lønnsoppgjør blir nå lokale forhandlinger. Da vil forhandlingene skje ute på de enkelte arbeidsplasser, hvor arbeidsgivere og tillitsvalgte forhandler. Dette skjer på bakgrunn av innsendte krav. Fristen for å sende inn krav er i slutten av september.

Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte, hvis du ønsker å sende inn krav. Du kan også kontakte Delta Direkte på telefonnummer 02125 eller de hovedstillitsvalgte i Oslo, Elisabeth Rasmussen (911 42 641) og Kristel Margrethe Lysenstøen (911 42 639). 

Dette er YS i Oslo kommune

  • YS-K Oslo består av forbundene Delta, Parat og Skolelederforbundet.