Lønnsoppgjøret 2020: Brudd i forhandlingene om NHO-avtalen for Blindeforbundet og rehabiliteringsbedriftene

Spesialrådgiver Sveinung Berger representerte Delta i forhandlingene med NHO.  (Foto: Helene Husebø)
Spesialrådgiver Sveinung Berger representerte Delta i forhandlingene med NHO. (Foto: Helene Husebø)

Det ble brudd i forhandlingene med NHO om tariffavtale 536 som omfatter Deltas medlemmer innen rehabilitering, psykiatri og rusomsorg - og medlemmer i Blindeforbundet. Oppgjøret går nå til mekling.

Delta hadde krav om et sentralt generelt tillegg til alle medlemmer, økte minstelønnssatser og økte satser for ubekvemstilleggene da partene møttes til forhandlinger hos NHO 10. november.
Det var også krav om endringer og modernisering av avtalen og avtaleteksten.

NHO framla ikke noe økonomisk tilbud, og da var det ikke mulig å komme til enighet.

Delta og Parat forhandlet sammen. Spesialrådgiver Sveinung Berger representerte Delta, og forhandlingene ble ledet av spesialrådgiver Kjell Morten Aune fra Parat.

Dato for meklingen er 7. og 8. januar 2021.

Om avtale 536 i NHO-området

Avtale 536 gjelder for Delta-medlemmer som er ansatt blant annet i:

  • Norges Blindeforbund
  • Ecura Bo og Habilitering
  • Furukollen Psykiatriske Senter
  • Medi3
  • Åstveit Helsesenter
  • ViGØR
  • Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
  • Kirkens SOS