Lønnsoppgjøret 2020: Resultatet for de private ambulanseansatte er klart

Hovedtillitsvalgte Lars Håvard Gregersen (t.v), speialrådgiver Mette Skare og Deltas nestleder Trond Ellefsen møtte i NHO på vegne av Deltas medlemmer.
Hovedtillitsvalgte Lars Håvard Gregersen (t.v), speialrådgiver Mette Skare og Deltas nestleder Trond Ellefsen møtte i NHO på vegne av Deltas medlemmer. Foto: Per Tandberg

Deltas medlemmer er sikret reallønnsvekst. Det blir en egen lønnsgruppe for ambulansearbeidere med tilleggsutdanning, og det blir økt fokus på kompetanseutvikling.

Delta kom 11. november til enighet med NHO i hovedtariffoppgjøret om Ambulanseoverenskomsten (avtale 325).

Den gjelder for ansatte ved private ambulansestasjoner i gamle Telemark fylke. 

- Vi er tilfreds med at medlemmene får en reallønnsvekst. I tillegg er det viktig at vi  fikk etablert en egen lønnsgruppe for ambulansearbeider med bachelor i paramedisin, ambulansearbeider med videreutdanning paramedic og sykepleier med autorisasjon som ambulansearbeider, sier Deltas nestleder Trond Ellefsen, som ledet forhandlingene. Med seg hadde han hovedtillitsvalgt Lars Håvard Gregersen og spesialrådgiver i Delta, Mette Skare.

Oppgjøret i kortform

 • Lønnssatsene er ikke endret siden 2018, og dermed er det gitt økning på satsene for ambulansearbeider på mellom 17 000 og 24 000 kroner. Dette med virkning fra 1/4-2020.
 • Paramedic-tillegget økes til 20.000 fra 1/1-2021, og legges inn i den nye lønnsgruppen.
 • Ny lønnsgruppe «ambulansearbeider med tilleggsutdanning» innbefatter ambulansearbeider med bachelor i paramedisin, ambulansearbeider med videreutdanning paramedic og sykepleier med autorisasjon som ambulansearbeider.
 • Matpenge- og diettsatsene økes. 

Minstelønnssatser fra 1/4-2020

År Ambulansearbeider
(fra 1/4-2020)

Ambulansearbeider med tilleggsutdanning *
(fra 1/1-2021) 

 0 Kr 370 000 Kr 390 000
 4 Kr 375 000 Kr 395 000
 8 Kr 388 000 Kr 408 000
10 Kr 442 000 Kr 462 000

* Dette er en lønnsgruppe for ambulansearbeider med bachelor i paramedisin, ambulansearbeider med videreutdanning paramedic og sykepleier med autorisasjon som ambulansearbeider.

Partene er enige om at dersom det avtales endringer i overenskomstens A2 Spekter Helse, område 10 i 2021 vedrørende avlønning for ambulansearbeider med bachelor paramedisin, ambulansearbeider med videreutdanning paramedic og sykepleier med autorisasjon som ambulansearbeider, kan partene avtale ny avlønning for gruppene på NHO ambulanseoverenskomsten i mellomoppgjøret i 2021.

LAST NED: Protokoll fra forhandlingene

Matpenger og diettsatser

Matpengesatsen settes til 90 kroner, mens diettgodtgjørelsen blir som følger:

Mellom 8 og 12 timer betales kroner 200. 
Mellom 12 og 16 timer betales kroner 300. 
Ut over 16 timer betales kroner 400. 

Økt fokus på kompetanse

Partene ser betydningen av at kompetanse og kompatanseutvikling øker. I en protokolltilførsel fra forhandlingene heter det:

«Det er viktig at det utvikles målrettede tiltak for dagens ansatte, slik at de settes i stand til å mestre nye arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, og for å bidra til å sikre den kompetansen ambulansetjenesten vil trenge i fremtiden. Den enkelte virksomhet har ansvar for å kartlegge og analysere kompetansen til egne ansatte og kompetansebehov i egen virksomhet, og for å planlegge og gjennomføre tiltak på bakgrunn av dette. Partene er enige om at dette arbeidet må prioriteres, og at det er særlig viktig at dette arbeidet inngår som en del av det lokale samarbeid mellom partene.

Partene erkjenner den store betydningen økt utdanning har for den enkelte ansatte, virksomhetens utvikling og samfunnet. For ambulansetjenesten er utvikling av ansattes kompetanse gjennom etter- og videreutdanning viktig». 

Her jobber Delta-medlemmene som er omfattet av ambulanseavtalen

Ambulanstjenesten i deler av Telemark drives av private selskaper. Deltas medlemmer jobber på følgende stasjoner.

 • Bamble Ambulanse AS
 • Seljord Ambualnse AS
 • Bø Ambulansetjeneste
 • Nome Ambulanse AS avd Drangedal
 • Vinje Ambulanetjeneste AS
 • Tokke Ambulansetjeneste AS
 • Nome Ambulanse AS avd Ulefoss