Brudd i tarifforhandlingene med NHO om Funksjonæravtalen

Det er brudd i forhandlingene mellom YS og NHO om Funksjonæravtalen. Oppgjøret går nå til mekling.

Det er Negotia som forhandler på vegne av Deltas medlemmer på Funksjonæravtalen. 

I følge forhandlingssjef i Negotia Thea Wessel Jørgensen, ble det brudd fordi NHO ikke var villig til å innfri Negotias hovedkrav som skulle sikre medlemmene i en av virksomhetene omfattet av avtalen mot reduksjon i deres lønnsbetingelser og arbeidsbetingelser.
 
Denne problemstillingen er ikke aktuell for Deltas medlemmer i området, men vi støtter selvfølgelig Negotia i deres kamp for å hindre at arbeidsgivere skal kunne organisere seg bort fra avtalte lønnssatser og tillegg ved å skifte arbeidsgiverforening.

Oppgjøret går nå til mekling. Dato er ikke fastsatt.