Arkiv tariffoppgjør for tariffområde Virke (HUK, kinoer og boligbyggelag)

Avtaler 2020-2022

Under oppdatering. Hvis du ikke finner avtalen du leter etter, prøv å søke. 

Tariff 2017

HUK-overenskomstene

Forhandlinger ble fullført 13. juni

Kinoavtalen

Forhandlinger som gjelder kinoansatte: 16. og 17. mars

Minstelønnssatser Kinoavtalen per 1. april 2017

Tariff 2016

HUK-overenskomstene

Forhandlingsstart: 23.august
Frist: 25.august
Pause i forhandlingene 26. august. Forhandlingene gjenopptatt med enighet 9. september.
Partene ble 17. oktober enige om å endre fristene for lokale forhandlinger til 15. desember.

Protokoller

Lokale forhandlinger HUK 2016

Det ble i tariffoppgjøret 2016 avtalt lokale forhandlinger for virksomheter omfattet av Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for høyskoler, Landsoverenskomst for virksomheter § 26, og for Landsoverenskomst museer og andre kulturinstitusjoner. Frist for sluttføring av forhandlingene er 15. desember.

Er du ansatt i en virksomhet som er omfattet av en av disse overenskomstene er du også omfattet av lokale forhandlinger. Ta kontakt med din tillitsvalgte dersom du vil det skal fremmes lønnskrav for deg, eller hvis du har spørsmål. Delta kan også kontaktes på tlf 02125.

Kravskjema for lokale forhandlinger:

Lokale forhandlinger 2018

Her kan du laste ned kravskjema til lokale forhandlinger for de overenskomster der det skal være lokale forhandlinger i høst. Det er kun avsatt midler til lokale forhandlinger på de overenskomster som «korresponderer med» staten. 

Forhandlingene sluttføres innen 31. oktober  2018. Frist for innsendelse av kravskjema til Delta lokalt kan variere.