Resultatet i lønnsoppgjøret for HUK-området i Virke er klart

Alle som omfattes av de sju ulike overenskomstene i HUK-området får sentrale lønnstillegg. Tilleggene tilsvarer det som er gitt i tilsvarende offentlige avtaleområder, det vil si KS (kommunesektoren), sykehusene (Spekter Helse) og Staten.

Lønnsregulering for landsoverenskomstene i HUK-området ble forhandlet 13. juni 2017. 

For detaljert resultat for den enkelte overenskomst, se protokollen (pdf).

Resultat for landsoverenskomstene som korresponderer med Staten

Landsoverenskomst for Høyskoler og undervisning

Landsoverenskomst for Virksomheter § 26

Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner

  • Det gis et generelt tillegg på 0,33% på alle lønnstrinn med virkning 
    fra 1. mai 2017.
  • Det settes av midler til lokale forhandlinger på 0,8 prosent pr. 1. juli 2017.
  • Det gis ett ekstra lønnstrinn til alle ansatte i lønnsramme 02, 03 og 04.

Resultat for Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten

  • Det gis et generelt tillegg til alle ansatte på kr 4.000 med virkning fra 1.juli 2017.
  • Minstelønnssatsene økes fra 1. august 2017. Merk at høyeste ansiennitet for ufaglærte er endret fra 20 år til 16 år. Se for øvrig ny minstelønn side 8 i protokollen (pdf).

Resultat for landsoverenskomstene som korresponderer med KS-området

Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester

Landsoverenskomst for Barnehager

Landsoverenskomst for Utdanning

Landsoverenskomst for Virksomheter § 27

  • Virkningstidspunktet for de sentrale tilleggene flyttes fra 1. august 2017 til 1. juli 2017.
  • Det settes av midler til lokale forhandlinger på 0,9 prosent pr. 1.8.2017. Frister for gjennomføringen avtales under forhandlingene.

Usikker på hvilken avtale som gjelder for deg?