Når kan jeg få velferdspermisjon?

Har ansatte rett til fri for å gå til lege eller tannlege, når noen i familien dør, for å delta på tilvenning i barnehage, være med på barnas første skoledag, gifte seg eller flytte? Og får de velferdspermisjon med lønn?

Korte velferdspermisjoner som rett til fri for å gå til tannlege, flytte eller gå i begravelse, er ikke lovregulert.

Grunnlaget for velferdspermisjoner finner vi i arbeidsgivers styringsrett, kombinert med tariffavtaler, personalhåndbøker og lignende. Det kan variere om permisjonen gis med lønn eller ikke.

Det er to spørsmål ved velferdspermisjon:

 1. Har jeg rett på fri?
 2. Hvis ja, har jeg krav på fri med lønn?

Inntil 12 dager i offentlig sektor

Tariffavtaler i offentlig sektor har bestemmelser om permisjon med lønn under velferdspermisjon i inntil 12 arbeidsdager. Det kan avtales et fleksibelt uttak av disse. I tillegg har mange virksomheter også lokale permisjonsreglementer som gir mer utfyllende bestemmelser. Hel- og deltidsansatte har like rettigheter til velferdspermisjon.

Reglementene må tolkes på en slik måte at det ikke skjer forskjellsbehandling. Dersom dette skjer, må de tillitsvalgte ta dette opp med ledelsen. Ta kontakt med din tillitsvalgt om du trenger hjelp.

Dette kan gi rett til permisjon

Nedenfor finner du noen eksempler på situasjoner som kan gi rett til velferdspermisjon. Dette kan imidlertid variere i de ulike virksomheter og i de lokale reglementer.

 • Tilvenning barnehage/ første skoledag
 • Flytting
 • Inngåelse av ekteskap
 • Husbygging
 • Dødsfall i nær familie
 • Konfirmasjon for egne barn
 • Egen behandling hos lege- tannlege – fysioterapeut
 • Følge barn til lege- eller tannlegespesialist
 • Innkallelse til politiet
 • Lesedager før eksamen

Opp til arbeidsgiver

Er ikke retten til velferdspermisjon skrevet ned i tariffavtaler, personalhåndbøker, reglementer eller lignende, vil det være opp til den enkelte arbeidsgiver å bestemme om den skal innvilges eller ikke.

Har du spørsmål om velferdspermisjon?

Fordel for Delta-medlemmer: Har du flere spørsmål om velferdspermisjon? Da kan du kontakte Delta Direkte.

Delta Direkte har åpent alle hverdager, kl. 08-20, og svarer medlemmer på telefon, chat og e-post.