Særaldersgrenser

En stor gruppe ansatte i offentlig sektor har lavere aldersgrense enn 70 år, såkalt særaldersgrense.

Den alminnelige aldersgrensen for offentlige stillinger er 70 år. Særaldersgrenser er for ansatte i stillinger der tjenesten stiller spesielle krav til psykiske eller fysiske egenskaper som svekkes ved alder, og for stillinger som medfører stor belastning.

Ansatte med særaldersgrense kan ha rett til å gå av med særalderspensjon. Dette er en egen pensjon som utbetales frem til de fyller 67 år og går over til vanlig alderspensjon.

I dag har blant annet følgende yrkesgrupper særaldersgrense:

  • politi, brannfolk, ambulanseansatte og forsvarsansatte (60 år)
  • kriminalomsorgen, statsansatte sjøfolk (63 år)
  • sjåfører, renholdere og helsepersonell (65 år)

Listen er ikke uttømmende.