Særaldersgrenser

En stor gruppe ansatte i offentlig sektor har lavere aldersgrense enn 70 år, såkalt særaldersgrense.

Denne lavere grensen kan være 65, 63 eller 60 år. Personer med særaldersgrense kan ta ut alderspensjon inntil tre år før aldersgrensen dersom summen av alder og opptjeningstid er 85 år eller mer (85-årsregelsen).

Særaldersgrensene har sin historiske begrunnelse i at de aktuelle stillingene har blitt vurdert til å medføre uvanlig fysisk eller psykisk belastning for den ansatte, typisk visse stillinger i helsesektoren, eller at tjenesten stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper som normalt blir svekket, typisk ambulanse og brann etc.

I statlig sektor reguleres aldersgrensene i aldersgrenseloven. I kommunal sektor er de tariffestet, men grunner seg på loven.