Særaldersgrenseforhandlingene i offentlig sektor gjenopptas

Særavtaleforhandlingene foregår på hovedorganisasjonsnivå. Hans-Erik Skjæggerud er første nestleder i hovedorganisasjonen YS, hvor Delta er største fagforbund og representerer mange av gruppene som omfattes av reglene om særaldersgrenser.
Særavtaleforhandlingene foregår på hovedorganisasjonsnivå. Hans-Erik Skjæggerud er første nestleder i hovedorganisasjonen YS, hvor Delta er største fagforbund og representerer mange av gruppene som omfattes av reglene om særaldersgrenser. Foto: Thomas Brun NTB Kommunikasjon

Torsdag 3. mars 2022 møttes partene i offentlig sektor og arbeidsministeren om særaldersgrenseordningene.

Formålet med møtet var å avklare om det var mulig å komme i gang med forhandlinger om regelverk og omfang for særaldersgrenseordningene i offentlig sektor. Konklusjonen var at tiden nå er overmoden for å starte opp igjen med arbeidet.

Ikke bare av hensyn til arbeidstakerne

Første nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud, understreket for ministeren og øvrige parter at særaldersgrensene ikke bare er der av hensyn til arbeidstakerne. Det dreier seg også om sikkerhet og trygghet for viktige offentlige tjenesteleveranser til innbyggerne.

Skjæggerud framholdt at det er regelverket vi må konsentrere oss om, da leverandørene trenger tid til å sette opp systemer i god tid før første utbetaling 1. januar 2025. Han understreket at det derfor må forhandles senest i januar 2023.

I avtalen om ny offentlig tjenestepensjon fra 3. mars 2018 framgår det at reglene for særaldersgrenser for de som er født i 1963 og senere skal avklares først - deretter omfang og endringer av aldersgrenser.