Folketrygden

Folketrygden er bærebjelken i pensjonssystemet i Norge.

Folketrygden er bærebjelken i pensjonssystemet i Norge. Folketrygdens alderspensjon består av en grunnsikring i form av en garantert minstepensjon til alle pensjonister, og en standardsikring i form av en pensjon som står i forhold til inntekten som yrkesaktiv.

Du kan ta ut alderspensjon fra folketrygden når du har fylt 62 år, men dersom du tar ut alderspensjonen før 67 år, krever dette at du har tilstrekkelig høy opptjening. Du kan ta ut alderspensjon fra folketrygden i kombinasjon med at du er i fullt eller delvis arbeid.

Nav beregner og administrerer folketrygden. Dersom du vil vite mer kan du logge deg inn på nav.no.

Blant andre ytelser fra folketrygden er arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og ytelser til gjenlevende ektefelle og barnepensjon.

Slik er alderspensjonen din bygget opp (lenke til norskpensjon.no)

Lov om folketrygd