Krevde fast eller hel stilling for 22 ambulansearbeidere – alle fikk ja

Endelig har Alet Thornes (til venstre) og Hanne Myhre Johanson hundre prosent, fast stilling i ambulansetjenesten i Stavanger. Foretakstillitsvalgt Gunde Sola har hjulpet dem og 20 andre til å få fast og større stilling.
Endelig har Alet Thornes (til venstre) og Hanne Myhre Johanson hundre prosent, fast stilling i ambulansetjenesten i Stavanger. Foretakstillitsvalgt Gunde Sola har hjulpet dem og 20 andre til å få fast og større stilling. Foto: Gunhild Lervåg

År etter år som vikarer eller deltidsansatte er over for 22 Delta-medlemmer i ambulansetjenesten i Stavanger. Med Deltas hjelp har de endelig fått både fast jobb og full stilling.

– Dette er et nytt liv! Endelig har jeg forutsigbarhet og trygghet. Nå vet jeg når jeg skal jobbe og kan planlegge hverdagslivet etter det. Som trebarnsmor er det viktig, sier ambulansefagarbeider Alet Thornes (41).

I februar krevde Delta på vegne henne at hun skulle bli ansatt i fast 100 prosent stilling. I mars var kravet innvilget. Nå vet hun at hun har full lønn hver måned og når hun skal jobbe de neste ukene.

> Se video: – Endelig har vi hundre prosent, fast stilling!

Hjelp fra Delta

I snart åtte år har Alet jobbet i ambulansetjenesten i Helse Stavanger. Her begynte hun som vikar, tok fagbrev og fikk for vel tre år siden 34 prosent fast helgestilling. I tillegg har hun tatt løse vakter eller gått i to-tre måneders vikariater. Stort sett har hun jobbet tilsvarende hundre prosent stilling de siste fem årene.

– Mange i omgangskretsen har spurt meg om det var riktig at jeg skulle være vikar etter så mange år i jobben, og det har jeg også lurt på. Men det var først da jeg i vinter kontaktet Deltas tillitsvalgt Gunde Sola at jeg fikk hjelp til å gjøre noe med det.

Kollegaen hennes, Hanne Myhre Johanson (25), har også med Deltas hjelp fått innvilget kravet om fast, hel stilling. Hun er utdannet bachelor i paramedic og har tatt vakter og gått i vikariater i ambulansetjenesten i Helse Stavanger i 2,5 år.

– Dette betyr veldig mye for meg. Det er godt med større forutsigbarhet, sier hun.

Brukte vikarer i stedet for fast ansatte

Foretakstillitsvalgt Gunde Sola i Helse Stavanger har i flere år tatt opp den omfattende vikarbruken i ambulansetjenesten med ledelsen.

– Jeg har påpekt at det har vært uoversiktlig vikarbruk og ulovlige vikarstillinger. I fjor tilsvarte vikarbruken 33 årsverk, sier Sola.

Han så at det år for år bare ble mer bruk av ekstravakter, forskyving av arbeidstid og overtid. Da ledelsen i vinter skulle gå gjennom alle 0 prosent-stillingene, visste Sola at det ikke var nok. Langt flere enn de som var ekstravakter i 0 prosent stilling, jobbet ekstravakter og overtid.

Sola gikk i gang med å se på hvor mye medlemmene faktisk jobbet og hvor stor stilling de var ansatt i. Som følge av det la Delta i mars inn krav om fast eller større stilling for 18 medlemmer i ambulansetjenesten i Stavanger. Etter hvert ble det 22 krav. Etter noen runder har alle 22 fått innvilget sine krav.

– Jeg håper at flere tillitsvalgte tar tak i dette og legger inn krav for sine medlemmer.

Gunde Sola

Arbeidsgiver godtok ikke alle kravene, men Sola ga seg ikke. Fem av sakene ble sendt til Tvisteløsningsnemnda. I tre av sakene varslet Delta søksmål. Sakene ble påbegynt i nemnda, men arbeidsgiver innvilget kravene uten behandling i nemnda og før sakene kom til retten.

– Jeg er glad for at vi til slutt fikk ja på alle kravene. Det er bra at arbeidsgiver rydder opp i vikarbruken. Det har vært tøft å stå i dette, men jeg ville gjort det igjen. Det har vært nødvendig å gjøre dette. Forsvarlig bemanning er viktig. Jeg håper at flere tillitsvalgte tar tak i dette og legger inn krav for sine medlemmer, sier han.

Slik kommenterer arbeidsgiver resultatet:

«Ambulansetjenesten i Helse Stavanger er glad for at vi har fått på plass en overtallsbemanning/vikarpool i tjenesten. Helse Stavanger startet allerede i januar en gjennomgang av bemanningen. Arbeidet har ført til at 41 medarbeidere i ambulansetjenesten har fått tilbud om økt eller fast stilling. Vi har tro på at dette vil øke den faglige kvaliteten samt gjøre det mer forutsigbart ved planlagt aktivitet».
Dag Berge Robberstad, Avdelingssjef

Her er begrunnelsene for kravene

De 22 kravene om økt eller fast stilling ble begrunnet i

  • Manglende grunnlag for lovlig midlertidig ansettelse (Arbeidsmiljøloven paragraf 14-9 (1))
  • Fortrinnsrett for deltidsansatte (Arbeidsmiljøloven § 14-3)
  • Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid (Arbeidsmiljøloven § 14-4 a
  • Treårsregelen ved sammenhengende ansettelse i mer enn tre år (Arbeidsmiljøloven § 14-9-7
  • Grunnbemanningslæren. Ifølge denne ulovfestede læren skal et stort og varig behov for arbeidskraft ikke dekkes av vikarer, men gjennom faste ansettelser. Grunnbemanningslæren bygger ikke direkte på lovverket, men på flere dommer rettssystemet. Det kalles rettspraksis. For å benytte læren gjelder visse vilkår.

>> Tips til tillitsvalgte: Slik gikk Gunde Sola fram for å fremme krav om fast ansettelse og større stillinger 

Lav grunnbemanning

Sola tok for seg fraværstallene per år for ambulansetjenesten og fant ut at fraværet lå jevnt på 20 prosent, inkludert sykdom, ferier og lønnede permisjoner. Samtidig tilsvarte vikarbruken 33 årsverk. Alt fravær ble dekket opp av vikarer, men Sola mente at grunnbemanningen måtte økes slik at fast ansatte kunne dekke opp mesteparten av fraværet.

– Argumentet om for lav grunnbemanning har vært viktig for å få gjennomslag for kravene, påpeker Sola og Deltas rådgiver i region Sør Vest, Kristine Knudsen.

Gunde Sola og Kristine Knudsen
Deltas rådgiver Kristine Knudsen har vært en god støttespiller for foretakstillitsvalgt Gunde Sola, men det er Sola som har gjort hovedjobben. 

 

Har du rett til fast ansettelse?

Fast ansettelse er hovedregelen.

I noen tilfeller er det lov å ansette midlertidig. En midlertidig ansatt (vikar) har en arbeidsavtale som er tidsbestemt eller som gjelder for et bestemt arbeid som er av forbigående art.

Sjekk vilkårene for at du kan være midlertidig ansatt (lenke: https://delta.no/dine-rettigheter/ansettelse/midlertidig-ansettelse)

Hvis arbeidsgiver vil ansette deg midlertidig, be om begrunnelse for dette dersom det er uklart. Sjekk om begrunnelsen for midlertidig ansettelse oppfyller vilkårene i arbeidsmiljøloven  (Arbeidsmiljøloven § 14-9)

Rett til fast ansettelse etter tre eller fire år

Har du jobbet midlertidig i over fire år? Du kan ha rett på fast ansettelse. For noen utløses rettigheten allerede etter tre år.

Se om tre- eller fireårsregelen gjelder deg 

Har du rett til større stilling?

Er du deltidsansatt og har jevnlig arbeidet ekstravakter utover avtalt arbeidstid de siste 12 måneder? Du kan ha rett til fast stilling tilsvarende den faktiske arbeidstiden. Dette går fram av Arbeidsmiljløloven § 14-4 a. 

Les mer om reglene

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling.(Arbeidsmiljøloven §14-3)